Przejdź do treści

Cyfrowe miasto – bezpieczna czy niebezpieczna przyszłość?

W ostatnich latach zarówno na świecie, jak i w Polsce odnotowywany jest niespotykany wcześniej rozwój miast. Powstają one m. in. dzięki innowacjom w dziedzinie technologii informacyjnej. Prognozuje się, że ponad 80% miast osiągnie status Smart do 2025 roku.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, jako pierwsza uczelnia wyższa w Polsce, zrealizowała projekt naukowo-badawczy, którego celem było zaprezentowanie wpływu implementacji nowoczesnych technologii w tkankę miejską, na jej bezpieczeństwo indywidualne i społeczne.

Celem projektu było przekonanie czytelników raportu końcowego o konieczności zachowania podwyższonych form bezpieczeństwa w związku z szybkim rozwojem infrastruktury miejskiej, a zrealizowane zadanie wpisuje się w pokrewne specjalizacje prowadzone w ramach kształcenia Uczelni na specjalnościach Bezpieczeństwo Smart City i państwa oraz Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Projekt badawczo-naukowy zrealizowany został przez zespół w składzie dr Krzysztof Gawkowski – kierownik projektu, dr Zbigniew Wasielewski i mgr Bartosz Dominiak.

Projekt Cyfrowe miasto – bezpieczna czy niebezpieczna przyszłość? został objęty honorowymi patronatami Pełnomocnika Rządu ds. cyberbezpieczeństwa oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).