Przejdź do treści

Dokumenty do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z dobrymi praktykami pracy na zajęciach z osobami z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności:

Studenci niewidomi i słabowidzący - pobierz

Studenci niesłyszący i słabosłyszący - pobierz

Studenci z niepełnoprawnością mowy - pobierz

Poniżej znajdują się akty prawne oraz wnioski do pobrania:

Regulamin dofinansowania zadań związanych z kształceniem studentów niepełnosprawnych - pobierz

Wniosek o przydzielenie asystenta osobie z niepełnosprawnością - pobierz

Wniosek o przydzielenie tłumacza języka migowego - pobierz

Wniosek o przydzielenie dodatkowych godzin z lektoratu języka angielskiego - pobierz

Wniosek o dostosowanie warunków kształcenia - pobierz

Rozliczenie asystenta/ tłumacza języka migowego/ dodatkowych zajęć - pobierz

Regulamin użyczania sprzętu -pobierz

Wniosek o wypożyczenie sprzętu - pobierz