Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdują się akty prawne oraz wnioski do pobrania

 

Regulamin dofinansowania zadań związanych z kształceniem studentów niepełnosprawnych - pobierz

Regulamin użyczania sprzętu - pobierz

Wniosek o przyznanie dofinansowania na zadania związane ze stwarzaniem studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia - pobierz

Wniosek o wypożyczenie sprzętu - pobierz

Potwierdzenie wypożyczenia sprzętu - pobierz