Opłaty

 

Szanowni Studenci,

W dniu 25 maja 2018 r. wejdzie w życie przepis Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z powyższym, w trosce o bezpieczeństwo Waszych danych, pragniemy przypomnieć, że Dział Stypendiów i Finansów udziela informacji tylko i wyłącznie Studentowi, po uprzednim zweryfikowaniu jego tożsamości.

Studenci, którzy kierują pytania oraz prośby np. o wystawienie faktury, drogą mailową proszeni są o korzystanie z maila w domenie uth.pl

Studenci, którzy będą korzystać w dalszym ciągu z prywatnej poczty proszeni będą o ponowne wysłanie maila w domenie uth.pl, wiadomości z prywatnych maili będą ignorowane.

 

Przypominamy również, że wszystkie informacje dotyczące płatności dostępne są w USOSweb.

 

Kontakt oraz godziny przyjęć studentów Działu Finansów Studentów

 

KAMPUS JUTRZENKI KAMPUS JAGIELLOŃSKA

poniedziałek nieczynne

wtorek 8:00-15:00

środa 8:00-15:00

czwartek 8:00-15:00

piątek - niedziela nieczynne

e-mail: oplaty.jutrzenki@uth.edu.pl

tel. (22) 262-88-62

poniedziałek - wtorek nieczynne

środa 8:30 - 15:00

czwartek 8:30 - 15:00

piątek - niedziela nieczynne

 

e-mail: oplaty.jagiellonska@uth.edu.pl

tel. (22) 262-88-49

Faktury

Faktury VAT wystawiane są po dokonanej płatności na wniosek studenta w ciągu 7 dni od daty wpływu środków na  rachunek bankowy Uczelni.

Pisemne wnioski prosimy składać w Dziale Stypendiów i Finansów Studentów w godzinach przyjęć oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail.

Wystawione faktury wysyłane są listem, za potwierdzeniem odbioru, na adres podany we wniosku lub na adres mailowy.

Wpłaty czesnego oraz pozostałych należności

 

CZESNE - wpłaca się na pierwszy podany numer konta

                                                   

Opłaty związane z tokiem studiów (inne niż czesne) wpłaca się na drugi podany numer konta

                                                   

 

OPŁATY inne niż czesne to np.:

- wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej

- wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

- wydanie dyplomu ukończenia studiów

- wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów

 

Główny numer rachunku bankowego Uczelni

Santander Bank Polska S.A.

96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

 

Opłata rekrutacyjna

Kandydaci wpłacają opłatę rekrutacyjną na główny numer konta bankowego Uczelni 

USOSweb

Szczegółowe informacje dotyczące należności oraz wpłat znajdują się, po zalogowaniu, w systemie uczelnianym USOSweb w zakładce Płatności

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wystawienie faktury - pobierz

Wniosek o przesunięcie terminu płatności - pobierz

Wniosek o zwrot nadpłaty czesnego - pobierz