Opłaty

Aktualizacja 22.03.2020 r.

Dział Stypendiów i Finansów Studentów

od 23 marca jest czynny w Kampusie przy ul. Jagiellońska 82f we wtorek i środę

w godz. 9-14. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: (22) 262 88 49 oraz mailowo:

oplaty.jutrzenki@uth.edu.pl

oplaty.jagiellonska@uth.edu.pl

stypendia@uth.edu.pl

 

Od 23 marca Dział Stypendiów i Finansów Studentów w Kampusie Jutrzenki będzie nieczynny.

 

DZIAŁ STYPENDIÓW I FINANSÓW STUDENTÓW

 

Szanowni Studenci,

w związku z bieżącą sytuacją dotyczącą wirusa COVID-19 informujemy, iż Dział Stypendiów i finansów studentów prowadzi dyżur tylko w kampusie

Jagiellońska od wtorku do czwartku w godzinach 8:00-15:00.

Prosimy w pierwszej kolejności o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Telefony 22 262-88-62/29/49 oraz maile oplaty.jutrzenki@uth.edu.pl, oplaty.jagiellonska@uth.edu.pl, stypendia@uth.edu.pl obsługiwane są na bieżąco.

W sprawach nagłych wymagających osobistej rozmowy prosimy o udanie się
do kampusu przy ul. Jagiellońskiej 82f.

Faktury i zaświadczenia w miarę możliwości w pierwszej kolejności wysyłane
są mailowo a następnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Płatności za czesne oraz inne opłaty będą księgowane na bieżąco.

Wnioski o przyznanie świadczeń rozpatrzone będą zgodnie z harmonogramem.

Stypendia wypłacone będą zgodnie z harmonogramem i wydanymi decyzjami w ostatnim tygodniu miesiąca.

 

Z poważaniem

Kierownik Działu Stypendiów i Finansów Studentów

Agnieszka Przybylska

Kontakt oraz godziny przyjęć studentów Działu Finansów Studentów

 

KAMPUS JUTRZENKI KAMPUS JAGIELLOŃSKA

poniedziałek nieczynne

wtorek 8:00-15:00

środa 8:00-15:00

czwartek 8:00-15:00

piątek - niedziela nieczynne

e-mail: oplaty.jutrzenki@uth.edu.pl

tel. (22) 262-88-62

poniedziałek nieczynne

wtorek 8:00-15:00

środa 8:00-15:00

czwartek 8:00-15:00

piątek - niedziela nieczynne

e-mail: oplaty.jagiellonska@uth.edu.pl

tel. (22) 262-88-49

Faktury

Faktury VAT wystawiane są po dokonanej płatności na wniosek studenta w ciągu 7 dni od daty wpływu środków na  rachunek bankowy Uczelni.

Pisemne wnioski prosimy składać w Dziale Stypendiów i Finansów Studentów w godzinach przyjęć oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail.

Wystawione faktury wysyłane są listem, za potwierdzeniem odbioru, na adres podany we wniosku lub na adres mailowy.

Wpłaty czesnego oraz pozostałych należności

 

CZESNE - wpłaca się na pierwszy podany numer konta

                                                   

Opłaty związane z tokiem studiów (inne niż czesne) wpłaca się na drugi podany numer konta

                                                   

 

OPŁATY inne niż czesne to np.:

- wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej

- wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

- wydanie dyplomu ukończenia studiów

- wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów

 

Główny numer rachunku bankowego Uczelni

Santander Bank Polska S.A.

96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

 

Opłata rekrutacyjna

Kandydaci wpłacają opłatę rekrutacyjną na główny numer konta bankowego Uczelni 

USOSweb

Szczegółowe informacje dotyczące należności oraz wpłat znajdują się, po zalogowaniu, w systemie uczelnianym USOSweb w zakładce Płatności

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wystawienie faktury - pobierz

Wniosek o przesunięcie terminu płatności - pobierz

Wniosek o zwrot nadpłaty czesnego - pobierz