Konsensus

Koło Naukowe Konsensus istnieje od 28 marca 2012 r. Na początku funkcjonowało pod nazwą Koło Naukowe Finansów i Bankowości,  przy Katedrze Finansów i Bankowości. W listopadzie 2015 r. rozszerzeniu uległ zakres działalności Koła, a w konsekwencji i nazwa - nowa nazwa Konsensus wskazuje na porozumienie pomiędzy studentami wszystkich kierunków Wydziału Zarządzania i Logistyki oraz na interdyscyplinarność podejmowanych zagadnień podczas prac Koła.

Zagadnienia omawiane w czasie spotkań dotyczą następujących obszarów badawczych:

  • zarządzania, w tym m.in. przywództwa, zarządzania strategicznego sobą i firmą, zakładania działalności gospodarczej czy pracy na etacie, zarządzania finansami w firmie, autoprezentacji, elementów negocjacji,
  • marketingu, w szczególności roli marketingu w przedsiębiorstwie, rodzajów marketingu szeptanego, roli płci w reklamie, pozycjonowania i repozycjonowania marki, tworzenia programów i strategii cenowych,
  • finansów, w tym zagadnień dotyczących kredytów studenckich, projektowania strategii dla rynku globalnego, biznesu na urlopie macierzyńskim, bezrobocia wśród młodych, wirtualnego pieniądza,
  • szeroko pojętego bezpieczeństwa, zwłaszcza podstaw prawnych oraz zasad organizacyjnych rządzących bezpieczeństwem wewnętrznym, kompetencji służb, inspekcji i straży należących do sektora bezpieczeństwa oraz obowiązków ciążących na tych podmiotach, a także zasad zarządzania systemem bezpieczeństwa narodowego.

Szeroka tematyka obszarów badawczych wskazuje, iż członkowie Koła Naukowego Konsensus chętnie poszerzają swoje zainteresowania. Zagadnienia są ustalane na bieżąco. Spotkania koła przybierają formy nie tylko wykładów, czy seminariów, ale część pracy Koła organizowana jest w systemie e-learningowym, co daje szansę na pełne zaangażowanie studentom pracującym zawodowo. Coraz większą popularność zyskują spotkania Kola, które organizowane są poza murami UTH.

Opiekunowie Koła: mgr Agnieszka Orłowska oraz gen. Marek Dukaczewski.