Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie

Bułgaria

  • Bułgaria American University in Bulgaria www.aubg.bg

Czechy

Chorwacja

  • University of Zagreb www.unizg.hr
  • University College of Economics, Entrepreneurship and Management Nicola Subic Zrinski www.zrinski.org

Francja

Hiszpania

Niemcy

Portugalia

Słowenia

Turcja

Włochy