Studenci

W programie Erasmus+ studenci UTH mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni partnerskiej UTH,
  • wyjazd na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji współpracującej z UTH.

Uznania okresów studiów odbytych w uczelni innej niż macierzysta, odbywa się na podstawie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System), który jest systemem punktowym. Przyjęto zasadę, że nakład pracy studenta studiów w pełnym wymiarze (tj. studiów stacjonarnych) w ciągu jednego roku akademickiego odpowiada 60 punktom ECTS. Przeciętny nakład pracy studenta studiów stacjonarnych w krajach europejskich wynosi 1500-1800 godzin rocznie i w tych przypadkach jeden punkt oznacza około 25-30 godzin pracy.

Tabele stawek:

Wyjazdy studentów na studia:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w EUR

Grupa 1. – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500

Grupa 2. – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

400

Grupa 3. – Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300

Studenci uprawnieni do otrzymywania lub otrzymujący stypendium socjalne, wyjeżdżający na studia – dodatkowo 200 euro miesięcznie.

Wyjazdy studentów na praktykę:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w EUR

Grupa 1. – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600

Grupa 2. – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

500

Grupa 3. – Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

400

Czas trwania praktyk - od 2 do 12 miesięcy

NOWOŚĆ! Z oferty praktyk zagranicznych mogą skorzystać absolwenci UTH, pod warunkiem, że rekrutacja na wyjazd nastąpi podczas trwania studiów, a pobyt na praktyce zakończy się nie później niż na rok od ukończenia studiów.