Przejdź do treści

Pracownicy

Wyjazdy pracowników (ST) w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz wyjazdy pracowników celach szkoleniowych (STT):

 Wyjazdy oferowane w ramach programu Erasmus+ są wyśmienitą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kwalifikacji i umiejętności. Ponadto dają możliwość nawiązania nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym.

Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus ma charakter dofinansowania. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Osoby o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych.


Aplikacja

Szczegółowe informacje dotyczące mobilności oraz procedury aplikacyjnej dla pracowników można znaleźć w Intrancie UTH, w zakładce Erasmus->Pracownicy.

Pracowników UTH zainteresowanych wyjazdem E+, zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Erasmus+, który udzieli szczegółowych informacji na temat procedury aplikacyjnej.

Piotr Kaźmierczak
Koordynator Erasmus+

tel: +48 22 262 88 28
e-mail: piotr.kazmierczak@uth.edu.pl

  • rekrutacja na wyjazdy pracownicze odbywa się w sposób ciągły


Tabela stawek:

Kraje należące do danej grupy

Dzienna stawka
stypendium w €
przy wyjazdach
trwających nie
dłużej niż 14 dni

Dzienna stawka
stypendium w €
przy wyjazdach
przekraczających
14 dni*

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

130

91

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

110

77

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

100

70

 

*W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

Ryczałt na koszty podróży – dotyczy tylko wyjazdów pracowników:

W ramach przyznanego przez NA dofinansowania Beneficjent będzie mógł wypłacać pracownikom ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony). Do obliczenia odległości Beneficjent jest zobowiązany stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

 

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika