Pracownicy

Wyjazdy oferowane w ramach programu Erasmus+ są wyśmienitą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kwalifikacji i umiejętności. Ponadto dają możliwość nawiązania nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym.

Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus ma charakter dofinansowania. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych.

Tabela stawek:

Wyjazdy pracowników Uczelni – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym przyjazdy ekspertów zagranicznych przedsiębiorstw) oraz wyjazdy w celach szkoleniowych:

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w EUR przy wyjazdach trwających do 14 dni*

Grupa 1. – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2. – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3. – Hiszpania, Łotwa, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja

100

Grupa 4. – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

*Podane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku wyjazdów na dłuższe okresy od 15 dnia pobytu wypłacana stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt trwający do 14 dni.