Przejdź do treści

Konkurs „Nowoczesne Bezpieczeństwo”. III edycja

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego mają zaszczyt zaprosić na III Edycję Konkursu „Nowoczesne Bezpieczeństwo”.

Konkurs skierowany jest do studentów wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni.

Celem konkursu jest zainteresowanie studentów problematyką bezpieczeństwa i wyzwaniami jakie niesie wpływ rozwoju technologicznego na życie, zdrowie i bezpieczeństwo zarówno indywidualnego człowieka jak i całych społeczności.

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów, które odbędą się:

  • I ETAP - termin zostanie ogłoszony do 6.03.2023 r.
  • II ETAP - 22 marca 2023 r.
I ETAP

W pierwszym etapie Konkursu uczestnicy odpowiedzą na 40 pytań testowych zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z obszarów: bezpieczeństwo, terroryzm, ochrona, cyberbezpieczeństwo, Smart city, przygotowanych przez kadrę naukową Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

II ETAP

Podczas drugiego etapu Konkursu studenci przygotowują prezentację multimedialna na temat: „Wojna na Ukrainie, jako przykład wojny hybrydowej. Wyzwania dla NATO i Sił Zbrojnych RP”.

Prezentacja: maksymalnie 10 slajdów

Uczestnik Konkursu, któremu zostanie przyznana I nagroda uzyska jednomiesięczne stypendium (rozumiane jako zwolnienie z czesnego za jeden miesiąc - czerwiec - w roku akademickim, w którym odbywa się Konkurs), ufundowane przez Rektora Uczelni. Zdobywcy II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy laureaci zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do dnia 28 lutego 2023 roku na adresy e-mail:

Wróć