Przejdź do treści

Uczelnia dziś

Najważniejsze fakty z życia Uczelni:

 • Liczba absolwentów: blisko 40 tys.;
 • Liczba absolwentów studiów podyplomowych: 6000;
 • Liczba pracowników: 320 osób (etatowi pracownicy administracyjni i dydaktyczni oraz zatrudnieni na umowy cywilno-prawne);
 • Data przeprowadzki z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów: 2005 rok;
 • Obecna liczba katedr na wydziałach – 6 katedr (Wydział Zarządzania i Logistyki: 2, Wydział Inżynieryjny: 4);
 • Liczba publikacji z 30 lat Uczelni (stan na 31.03.2022):
  • Książki drukowane (WSZiP, UTH) – 210 pozycji,
  • „Zeszyty Naukowe WSZiP” (1996-2010) – 35 numerów,
  • „Przedsiębiorstwo Przyszłości” (2009- 2020) – 44 numery,
  • „Państwo Prawne” (2010-2015) – 5 numerów,
  • „Kalejdoskop Studencki : magazyn studentów Uczelni Heleny Chodkowskiej” (wcześniej: „Spekulator”) (1993-2011) – 71 numerów,
  • Książki drukowane (WSCiL) – 66 publikacji,
  • „Zeszyty Naukowe” (WSCiL: 2002-2012) – 33 numery,
  • „Celownik: magazyn studentów Wyższej Szkoły Cła i Logistyki" – 6 numerów.
 • Biblioteka – liczba woluminów: 65 tys;
  • Ilość baz: 12,
  • Studenci UTH mogą wypożyczać (za darmo) czytniki książek elektronicznych z wgraną już literaturą.
 • Pierwszy wyjazd w ramach Erasmusa – data: 2004 r.;
  • Liczba studentów w ramach Erasmusa: studenci przyjeżdżający w tym roku: 17 os.;
  • Współpraca zagraniczna – liczba uczelni powiązanych umowami: 29;
  • Współpraca zagraniczna – jakie kraje: Albania, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy.
 • Inicjatywy Samorządu Studenckiego:
  • imprezy integrujące środowisko akademickie: otrzęsiny, połowinki, Juwenalia,
  • zimowe i letnie wyjazdy integracyjne połączone z możliwością doskonalenia sportów zimowych (narty, snowboard),
  • cykliczne konkursy fotograficzne „Pory roku w obiektywie studenta”,
  • plebiscyt Belfer Roku cieszący się dużym zainteresowaniem zarówno studentów i nie mniejszym wykładowców. Bardzo prestiżowe wyróżnienie dla nauczyciela akademickiego (młodzież jest srogim krytykiem),
  • aktywność Samorządu Studenckiego na profilach społecznościowych,
  • przy współpracy z Biblioteką quizy, turnieje, zabawy integracyjne (Turniej Szach Mat, marcowy Wieczór Gier Planszowych).
 • Działalność uczelnianego Wolontariatu:
  • cykliczne akcje krwiodawstwa (rocznie nasi studenci i wykładowcy oddają ok. 60l krwi),
  • akcje DKMS - szukanie dawców szpiku kostnego, mamy zarejestrowanych 38 potencjalnych dawców,
  • stała współpraca z Domem Pomocy Ofiarom Przemocy na Saskiej Kępie, odwiedziny i wsparcie przebywających tam dzieci,
  • wspieranie Warszawskiego Hospicjum Dziecięcego,
  • zbiórka nakrętek na wózek rehabilitacyjny dla cudownego chłopczyka Maciusia, zmagającego się z nowotworem,
  • zbiórki dla schroniska dla zwierząt.
 • Najważniejsze ostatnio wyróżnienie:
  • Według rankingu opublikowanego w tygodniku „Wprost” (nr 22/2016), opracowanego na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie uplasowała się na pierwszym miejscu w województwie mazowieckim jeśli chodzi o czas potrzebny na znalezienie pierwszej pracy po studiach. Absolwenci UTH znajdują zatrudnienie zaledwie nieco po 1,5 miesiąca. Jest to zarazem jeden z najlepszych wyników w kraju.
  • Średnie miesięczne wynagrodzenie absolwenta UTH zatrudnionego na etacie rok po studiach wynosi 3602 zł, co plasuje naszą Uczelnię na trzecim miejscu w województwie mazowieckim. Ryzyko bezrobocia po ukończeniu UTH jest zdecydowanie niższe od ogólnej stopy bezrobocia w powiecie i wynosi poniżej 8%.
 • Liczba zrealizowanych i realizowanych projektów:
  • 40 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych za łączną kwotę ponad 56 mln zł,
  • Projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekty regionalne i ogólnopolskie), oraz ze środków krajowych (dotacje Ministra Edukacji i Nauki, granty przyznane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i międzynarodowych (Leonardo da Vinci, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki).
 • Rada Pracodawców UTH – perspektywy rozwoju Uczelnia konsultuje z Radą Strategii, która została reaktywowana w naszej Uczelni pod koniec 2016 roku (po kilkuletniej przerwie). Rada ta skupia liczące się na rynku instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności, aby jeszcze bliżej poznać głos biznesu i oczekiwania rynku pracy, a w ślad za tym udoskonalać programy kształcenia na potrzeby tego rynku;

  Członkowie Rady Pracodawców UTH:
  • 12 Terenowy Oddział Lotniskowy
  • AGVO Sp. Z o.o.
  • Auto Special Sobiesław Zasada
  • Bank Pekao
  • BS w Mińsku Mazowieckim
  • Budimex
  • C.H. Robinson Europe BV
  • CEDOZ Sp. z o.o.
  • Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
  • Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
  • DHL
  • GLS Poland
  • GROM
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  • Instytut Transportu Samochodowego
  • InterCars
  • Krajowa Administracja Skarbowa
  • Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Żróde Energii
  • mBank
  • Migomedia
  • Mostostal
  • Optima Logistics Group S.A.
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  • Renault Retail Group Warszawa
  • Robyg S.A.
  • Rohlig SUUS Logistics S.A
  • Rusak Business Services
  • Sii Polska Sp. z o.o.
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
  • T4B
  • Tax Care S.A.
  • UPS Polska
  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  • ZTM
 • Studia podyplomowe - większe projekty:
  • studia podyplomowe i kursy dla 360 funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu zapobiegania przestępczości migracyjnej,
  • studia podyplomowe dla 180 pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, w szczególności we wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju,
  • studia podyplomowe dla 810 słuchaczy, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, realizowane w ramach projektu „Studia podyplomowe czynnikiem wzrostu kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”,
  • studia podyplomowe "Budowa i diagnostyka pojazdów samochodowych" dla nauczycieli,
  • studia podyplomowe dla Naczelników Izb Skarbowych z całego kraju, z obszaru zarządzania służbami podatkowymi i służbami skarbowymi, realizowane na zamówienie Ministerstwa Finansów (łącznie 164 osoby).