Przejdź do treści

List Rektora UTH

Szanowni Państwo,

w 2022 r. wkraczamy w jubileuszowy, 30 rok funkcjonowania Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, która została utworzona na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 1992 r. i widnieje w Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 5. Ważną datą w historii Uczeni był także rok 2014, w którym to Uczelnia połączyła się z Wyższą Szkołą Cła i Logistyki, tym samym poszerzając realizowaną działalność naukowo-edukacyjną.

Ten szczególny dla naszej społeczności akademickiej jubileusz skłania do refleksji, wspomnień, wyrażenia wdzięczności dla osób, które tworzyły Uczelnię oraz tych, którzy obecnie pracują nad Jej rozwojem. Jednocześnie napawa nas dumą, gdy widzimy to, co osiągnęliśmy w niełatwych czasach dla szkolnictwa wyższego.

Zakres kształcenia i profil prowadzonych przez Uczelnię badań jest dostosowywany do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, społecznej i prawnej. W swojej ofercie Uczelnia posiada kierunki przyporządkowane do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk społecznych, a także do dziedziny sztuki. W powyższym zakresie realizowane są także badania oraz podejmowana jest współpraca z otoczeniem zewnętrznym, również w sferze międzynarodowej. Uczelnia bowiem to nie tylko instytucja, która realizuje zadania w obszarze dydaktyki, ale także nauki, przez co stwarza forum do dyskursu akademickiego, transferując wiedzę do otoczenia społeczno-gospodarczego. Jednocześnie UTH kładzie silny nacisk na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i obecnie jest w tym zakresie jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie uczelni niepublicznych w kraju. Niewątpliwym sukcesem jest dokonanie przełomu w procesie dydaktycznym, poprzez intensywny rozwój kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.

Co najistotniejsze, niezaprzeczalną wartością Uczelni są ludzie. Wartościowa kadra ponad 200 wykładowców akademickich, najczęściej posiadających obok dorobku naukowego, także doświadczenie zawodowe nabyte poza Uczelnią. Profesjonalna kadra administracyjna i techniczna. Nasi studenci i absolwenci. Innymi słowy wspólnota społeczności akademickiej, dla której wartościami nadrzędnymi jest poszanowanie podstawowych wolności i praw człowieka, wzajemny szacunek, dialog oraz szeroko rozumiana współpraca.

Taka właśnie jest nasza Jubilatka!

dr Justyna Żylińska
Rektor