Przejdź do treści

Kalendarium

Lata 1992-1997

1992-05-28 – decyzja Ministra Edukacji Narodowej zezwalająca na utworzenie uczelni niepaństwowej pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Ogólny zakres działalności: Prowadzenie wyższych studiów zawodowych przygotowujących kadry dla potrzeb instytucji i organizacji gospodarczych [WSZiM];

1992-06-24 – wpis do rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą porządkową 6 [WSZiM];

1992 - Rektor – prof. dr hab. Zygmunt Kołodziejak; Kanclerz – mgr Helena Chodkowska [WSZiM];

1993-01-07 – pierwsze posiedzenie Senatu [WSZiM];

1993-10-01 – Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu – dr hab. Bolesław Rafał Kuc [WSZiM];

1994-09 – Rektor – prof. zw. dr hab. Michał Kolupa [WSZiM];

1995-01 – Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu – prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz [WSZiM];

1995-09 – Rektor prof. dr hab. Zygmunt Kołodziejak [WSZiM];

1996-01-24 – przyznanie Uczelni uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i marketing [WSZiM];

1996-07-12 – pozwolenie na kształcenie w systemie studiów zawodowych na kierunku Finanse i bankowość [WSZiM];

1996-10-20 – pozwolenie na kształcenie w systemie studiów zawodowych na kierunku Stosunki międzynarodowe [WSZiM];

1997-09-24 – Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu – prof. dr hab. Tadeusz Wojciechowski [WSZiM];

Lata 1998-2003

1998-09-28 – Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu – dr hab. Marek Lisiecki [WSZiM];

2000-02-23 – pozwolenie na utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Płońsku prowadzącego wyższe studia zawodowe na kierunku Zarządzanie i marketing [WSZiM];

2000-09-22 – Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu – prof. dr hab. Tadeusz Wojciechowski [WSZiM];

2001-01-18 – decyzja Ministra Edukacji Narodowej udzielająca zezwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej pod nazwą Wyższa Szkoła Celna, Ogólny kierunek działalności: kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalności: Obsługa celna [WSC];

2001-02-02 – Wyższa Szkoła Celna została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod liczbą porządkową 54 [WSC];

2001 - Rektor - prof. Józef Jura [WSC];

2001-07-12 – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku – mgr Franciszek Budzianowski [WSZiM];

2001-10-16 – pozwolenie na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku Prawo [WSZiM];

2002-01-01 – utworzenie Wydziału Prawa [WSZiM];

2002-01-01 – Rektor – dr hab. Eliza Freitag-Mika [WSZiM];

2002-02-01 – Dziekan Wydziału Prawa - dr hab. Krzysztof Krasowski [WSZiM];

2002-04-19 – rozszerzenie wpisu w rejestrze uczelni niepaństwowych. W rubryce „ogólny kierunek działalności” dodano: Logistyka [WSC];

2002-10-01 – Dziekan – dr hab. Jerzy Telep [WSC];

2003-10-01 – Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu – dr Tadeusz Kaczmarek [WSZiM];

2003-10-01 – Dziekan Wydziału Prawa - dr hab. Feliks Prusak [WSZiM];

2003-12-17 – Minister Edukacji Narodowej i Sportu dokonał przyporządkowania prowadzonej przez Wyższą Szkołę Celną specjalności Obsługa celna oraz Logistyka do kierunku Stosunki międzynarodowe [WSC];

Lata 2004-2009

2004-03-23 – zmiana nazwy Uczelni na Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa [WSZiP];

2004-09 – Rektor – dr hab. Tadeusz Wojciechowski [WSZiP];

2004-09-01 – Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu - dr Janusz Maciejewski [WSZiP];

2004-10-01 – Dziekan - dr doc. WSC Zbigniew Mordarski [WSC];

2005-03-25 – zmiana nazw specjalności z Obsługa celna oraz Logistyka na Międzynarodowa współpraca celna oraz Logistyka międzynarodowa [WSC];

2005-05-17 – zmiana nazwy na Wyższa Szkoła Cła i Logistyka [WSCiL];

2006-09-01 – p. o. Dziekana Wydziału Prawa – prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk [WSZiP];

2006-09-22 – Wydział Stosunków Międzynarodowych otrzymuje uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe [WSCiL];

2006-10-26 – zmiana nazwy Uczelni na Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie [WSZiP];

2006 – Rektor – dr prof. Stanisław Skrzypek [WSZiP];

2007-02-12 – Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu – dr Ryszard Grosset [WSZiP];

2007-02-16 – Rektor - dr Piotr Mochnaczewski [WSZiP];

2007-06-01 – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku – dr Janusz Maciejewski [WSZiP];

2007-07-01 - Dziekan Wydziału Prawa - dr hab. prof. WSZiP Waldemar Wołpiuk [WSZiP];

2007-07-06 – otrzymanie przez Wydział Prawa uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja [WSZiP];

2008-09-01 – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku – dr Leonard Milewski [WSZiP];

2008-12-15 – otrzymanie przez Wydział Zamiejscowy w Płońsku uprawnień do prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja [WSZiP];

2009-03-04 – otrzymanie przez Wydział Zarządzania i Marketingu uprawnień do prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne [WSZiP];

2009-09-01 – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku – dr Zbigniew Ciekanowski [WSZiP];

2009–09–10 – rozpoczęcie współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Cła i Logistyki a Wyższą Szkołą Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

2009-09-29 – otrzymanie przez Wydział Psychologii uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia [WSZiP];

2009-10-01 – utworzenie Wydziału Psychologii. Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Pisula [WSZiP];

Lata 2010-2015

2010-06-01 – Rektor - dr Sławomir Wiatr [WSCiL];

2010-01-07 – otrzymanie przez Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo [WSZiP];

2010-01-19 – utworzenie Wydziału Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Psychologii z połączenia wydziałów: Wydziału Zarządzania, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Psychologii. Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Pisula [WSZiP];

2010-02-01 – rozpoczęcie działalności przez Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Dziekan – dr Jerzy Sommer [WSZiP];

2010-07-01 – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku – dr Renata Sikora [WSZiP];

2010-09-01 – Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych – dr Agnieszka Łuczak [WSCiL];

2010-09-22 – otrzymanie przez Wydział Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Psychologii uprawnień do prowadzenia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość [WSZiP];

2010-10-01 – Zmiana nazwy Wydziału Prawa na Wydział Prawa i Administracji [WSZiP];

2010-10-01 – zmiana nazwy Wydziału Zarządzania i Marketingu na Wydział Zarządzania [WSZiP];

2011-02-01 – Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych – dr Mariusz Edgaro [WSCiL];

2011-02-22 – otrzymanie przez Wydział Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Psychologii uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja [WSZiP];

2011-06-01 – otrzymanie przez Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu uprawnień do prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja [WSZiP];

2011-06-20 – otrzymanie przez Wydział Zamiejscowy w Łodzi uprawnień do prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja [WSZiP];

2011-07-04 – otrzymanie przez Wydział Zamiejscowy w Łodzi uprawnień do prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie [WSZiP];

2011-07-29 – Wydział Stosunków Międzynarodowych otrzymuje uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Transport [WSCiL];

2011-09-05 – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Psychologii – prof. dr hab. Jerzy Kuciński [WSZiP];

2011-10-01 – Dziekan Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu – dr Monika Filipowska [WSZiP];

2011-10-28 – Rektor - dr Ryszard Grosset [WSZiP];

2011-12-20 – zmiana nazwy Wydziału Stosunków Międzynarodowych na Wydział Transportu i Stosunków Międzynarodowych [WSCiL];

2012-01-03 – otrzymanie przez Wydział Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Psychologii uprawnień do prowadzenia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne [WSZiP];

2012-02-01 – Wydział Nauk Prawnych, Ekonomicznych i Psychologii zostaje podzielony na trzy wydziały: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Psychologii, Wydział Zarządzania i Finansów. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – dr Bohdan Zdziennicki. Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów – dr Iwona Przychocka, prof. WSZiP. Wydział Psychologii – dr Ewa Wójtowicz - [WSZiP];

2012-09-30 – likwidacja Wydziału Zamiejscowego w Łodzi [WSZiP];

2012-10-01 – utworzenie Wydziału Inżynieryjnego. Dziekan - prof. nzw. dr hab. Krzysztof Półtorak [WSCiL];

2012-10-01 – zmiana nazwy Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Transportu na Wydział Cła i Logistyki;

2013-02-20 – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji - dr Justyna Żylińska [WSZiP];

2013-05-01 – Rektor - dr Sławomir Wiatr [WSZiP];

2013-05-01 – Rektor - dr Danuta Dudkiewicz-Zimny [WSCiL];

2013-05-01 – Dziekan - dr Mariusz Edgaro [WSCiL];

2013-05-24 – zawieszanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe [WSZiP];

2013-08-01 – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaje Wydziałowi Inżynieryjnemu uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Budownictwo [WSCiL];

2013-10-01 – utworzenie Wydziału Bezpieczeństwa wewnętrznego [WSZiP];

2014-02-16 – utworzenie w strukturze WSZiP Wydziału Cła i Logistyki Międzynarodowej (Dziekan – dr Danuta Dudkiewicz-Zimny) oraz Wydziału Inżynieryjnego (Dziekan – prof. nzw. dr hab. Krzysztof Półtorak). Wydziały rozpoczynają swoją działalność z chwilą połączenia WSZiP i WSCiL;

2014-02-16 – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego udziela pozwolenia na połączenie poprzez włączenie z dniem 16.02.2014 Wyższej Szkoły Cła i Logistyki do Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej;

2014-02-16 – Wyższa Szkoła Cła i Logistyki zostaje włączona do Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej;

2014-02-21 – zmiana nazwy na Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej [UTH];

2014-07-10 – otrzymanie przez Wydział Prawa i Administracji pozwolenia na prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Prawo handlowe i administracyjne [UTH];

2014-07-24 – Wydział Psychologii otrzymuje uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Psychologia rynku [UTH];

2014-07-24 – Wydział Inżynieryjny otrzymuje uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Architektura wnętrz [UTH];

2014-09-30 – likwidacja studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia [UTH];

2014-09-30 – likwidacja studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo [UTH];

2014-10-01 – likwidacja studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja [UTH];

2014-10-01 – we Wrocławiu działalność rozpoczyna Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, której Założycielem jest UTH;

2014-10-15 – Rektor - dr Iwona Przychocka, prof. UTH;

2014-10-31 - likwidacja studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo w Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu [UTH];

2014-11-01 – utworzenie Wydziału Zarządzania i Logistyki z połączenia: Wydziału Cła i Logistyki, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydziału Psychologii, Wydziału Zarządzania i Finansów. Dziekan – dr Justyna Żylińska [UTH];

2014-11-01 – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku – dr Stanisław Krysiński, prof. UTH;

2015-01-01 – zmiana adresu siedziby głównej Uczelni na adres Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa [UTH];

Lata 2016 - obecnie

2017-07-11 – otrzymanie przez Wydział Inzynieryjny uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka

2017-10-01 – Dziekanem Wydziału Zarządzania i Logistyki zostaje dr Renata Runiewicz

2018-10-01 – Dziekan Wydziału Inżynieryjnego zostaje dr inż. Leonard Milewski

2019-01-15 – zmiana adresu siedziby głównej Uczelni na adres ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa

2019-06-06 – otrzymanie przez UTH uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Transport

2020-10-01 – Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki zostaje dr inż. Ireneusz Fura

2021-10-01 – Rektorem zostaje dr Justyna Żylińska

2021-10-01 – Dziekanem Wydziału Inżynieryjnego zostaje dr inż. Tomasz Wierzbicki