Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1 Współczesne kierunki zarządzania personelem 10
2 Podstawy organizacji i zarządzania 15
3 Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi 10
4 Rekrutacja i selekcja pracowników 15
5 Rola współczesnego menedżera w zarządzaniu 10
6 Motywowanie i wynagradzanie pracowników 15
7 Zasady formułowania i osiągania celów 10
8 Strategiczna polityka zarządzania personelem 7
9 Rozwój pracowników i projektowanie procesów szkoleniowych 10
10 Ocena pracy w skutecznym zarządzaniu 10
11 Zarządzanie zmianą a kultura organizacji 10
12 Psychologia organizacji a psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi 15
13 Kapitał ludzki jak składnik kapitału intelektualnego firmy 10
14 Coaching kryzysowy a patologie środowiska pracy 12
15 Skuteczne negocjacje 10
16 Kierowanie konfliktem w organizacji 10
17 Komunikacja interpersonalna 10
18 Pozytywny wizerunek organizacji  6
19 Wewnętrzny i zewnętrzny coaching menedżerski 10
20 Seminarium dyplomowe 5
RAZEM 210

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl