Uczestnicy studiów

Studia adresowane są głównie do:

  • Kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji w przedsiębiorstwach,
  • Osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi,
  • Specjalistów i pracowników służb personalnych,
  • Absolwentów wyższych uczelni pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami,
  • Absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach, a dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji zdobędą przygotowanie w tym zakresie.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych jego uczestników z zakresu szeroko rozumianego zarządzania personelem w organizacji. Celem dodatkowym Studiów będzie wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich organizacjach.

Organizacja studiów

  • Studia podyplomowe trwają 2 semestry, 210 godzin zajęć dydaktycznych.
  • Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych.
  • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów.

Kadra

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, trenerzy, coachowie menedżerowie, doradcy personalni oraz specjaliści – praktycy. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

Opiekun merytoryczny

dr Agnieszka Nowocień - Doktorat obroniła na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w zakresie polityki personalnej, marketingu usług, ekonomiki łączności. W 2008 roku uzyskała certyfikat „Practitioner in the Art of NLP” - Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP, a w 2010 roku ukończyła Pierwsze Studium Trenerów o specjalności coaching, psychologia biznesu, negocjacje w biznesie, NLP. Ponadto posiada certyfikaty Trener Biznesu, Certified Business Trainer, NLP Training Design Specialist, YCC Coach, Mistrz Praktyk NLP w Biznesie, Praktyk NLP w Biznesie. Jest nie tylko doświadczonym wykładowcą z pasją, ale przede wszystkim praktykiem. Współpracuje z Polskim Radiem Trójką, Radiem Plus oraz Telewizją Polską TVP2. Trener wewnętrzny w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz aktywny trener biznesu. Wykłada również w Wyższej Szkole Bankowej w Radomiu oraz na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W wolnym czasie lubi zajmować się florystyką, architekturą wnętrz i przestrzeni, kocha podróżować.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl