Program studiów

Przedmioty prowadzone przez ekspertów PROFIT system:

Wykład Zagadnienia
Zarządzanie siecią franczyzową Franczyza w naukach o przedsiębiorstwie, tworzenie sieci franczyzowych, rola menedżera ds. rozwoju sieci, opłaty franczyzowe, podręcznik operacyjny, różne modele współpracy we franczyzie, franczyza a agencja, modele zarządzania sieciami franczyzowymi
Modelowanie finansowe we franczyzie Biznesplan sieci franczyzowej, prognozowanie kosztów i przychodów franczyzodawcy, prognozowanie kosztów i przychodów franczyzobiorcy, modele finansowe sieci franczyzowych
Umocowania prawne powiązań franczyzowych Prawne źródła umowy franczyzowej, prawo ochrony konkurencji i konsumenta, konstruowanie umów franczyzowych, list intencyjny, umowa agencyjna, klauzule niedozwolone
Marketing sieci franczyzowej Skuteczna sprzedaż licencji franczyzowej, komunikacja z franczyzobiorcami, budowanie wizerunku sieci, działania PR, tworzenie silnej i wiarygodnej marki
Rynek franczyzy w Polsce i na świecie Historia franczyzy jako modelu rozwoju przedsiębiorstwa, rozwój rynku franczyzy w Polsce i na świecie, franczyza w poszczególnych branżach, inwestycje franczyzobiorców, Polska Organizacja Franczyzodawców, Europejski Kodeks Etyki Udzielania Franczyzy

 

Przedmioty prowadzone przez wykładowców UTH:

Wykład Zagadnienia
Rachunkowość menedżerska  Rachunek zysków i strat, bilans, rachunek cash flow, rachunek kosztów, standardy sprawozdawczości finansowej, czytanie sprawozdań finansowych
Analiza finansowa Podstawy teoretyczne, wynik finansowy, rentowność, struktura i kosz kapitału, płynność, finansowanie przedsiębiorstw, wartość przedsiębiorstwa
Zarządzanie strategiczne Historyczne i współczesne koncepcje zarządzania, istota zarządzania strategicznego, analiza otoczenia i potencjału organizacji, implementacja i kontrola strategiczna
Zarządzanie projektami  Standardy zarządzania projektami, umiejętności menedżerskie w zarządzaniu projektami, techniki i narzędzia, współczesne problemy zarządzania projektami
Encyklopedia prawa  Podstawy prawa cywilnego, konstytucyjnego, prawa administracyjnego i prawa handlowego

 

dr Ewa Listopadzka

dr Ewa Listopadzka

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl