„Zarządzanie w sieciach franczyzowych” realizowane we współpracy z firmą PROFIT system

Uczestnicy studiów

Studia podyplomowe „Zarządzanie w sieciach franczyzowych” skierowane są dla menedżerów przedsiębiorstw wykorzystujących franczyzowy model rozwoju oraz do przedsiębiorców planujących wdrożenie takiego modelu w swoich firmach.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy w zakresie zarządzania jednostką franczyzową. Wiedza i doświadczenie praktyczne wykładowców w tej wyspecjalizowanej dziedzinie daje gwarancję uzyskania pełnego i najaktualniejszego obrazu zagadnień związanych z franczyzą ze szczególnym naciskiem na potrzeby franczyzodawcy. Wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas wykładów mają ułatwić wdrażanie koncepcji sprzedaży licencji franczyzowej, a także zapoznać uczestników z aktualnymi trendami na rynku franczyzy. Podczas wykładów w kontekście franczyzy poruszone zostaną zagadnienia z zakresu zarządzania, finansów, marketingu oraz prawa.

Profil współwykonawcy

PROFIT system jest firmą konsultingową, która zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie franchisingu, współpracy agencyjnej i partnerskiej. Firma działa na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, ma biura w Polsce, Czechach, Węgrzech, Rumunii, Serbii, Słowenii, Rosji i Ukrainie.

PROFIT system specjalizuje się w opracowywaniu systemów franczyzowych, a w szczególności w przygotowywaniu modelu biznesowego, umowy franczyzowej oraz podręcznika operacyjnego. Wspiera franczyzodawców i organizatorów systemów partnerskich w procesie pozyskiwania franczyzobiorców i agentów oraz wdrożeniu opracowanego systemu

Spółka jest wydawcą magazynu Własny Biznes FRANCHISING oraz portalu Franchising.pl. Co roku organizuje Targi Franczyzy oraz opracowuje raport o rynku franczyzy w Polsce. PROFIT system blisko współpracuje z Polską Organizacją Franczyzodawców w promowaniu idei franchisingu.

Od wielu lat firma jest organizatorem szkoleń dotyczących franchisingu pt.: „Akademia Franczyzy PROFIT system”. To kontynuacja projektu „Franczyza szansą na rozwój polskich przedsiębiorstw” zrealizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez ostatnie 10 lat przeszkolonych zostało ponad dwa tysiące przedsiębiorców zainteresowanych franczyzą.

Firma działa na rynku od 1998 roku. W tym okresie pozyskała ponad 600 Klientów - franczyzodawców i organizatorów systemów partnerskich.

Organizacja studiów

  • Studia podyplomowe trwają 2 semestry, 168 godzin zajęć dydaktycznych.
  • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych.
  • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów.

Opiekun merytoryczny

Grzegorz Morawski - Członek zarządu PROFIT system

 

dr Ewa Listopadzka

dr Ewa Listopadzka

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl