Uczestnicy studiów

Studia są adresowane do menedżerów logistyki i transportu, specjalistów ds. zakupów i sprzedaży, kierowników magazynów oraz oficerów służb mundurowych zajmujących się transportem i logistyką.

Cel studiów

Studia Podyplomowe wychodzą naprzeciw potrzebom biznesowym i edukacyjnym w zakresie praktycznego zastosowania metod i technik do rozwiązywania rzeczywistych problemów w branży TSL. Celem studiów jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy z obszaru transportu, spedycji i logistyki. Cel osiągany jest w oparciu o praktyczne przygotowanie kadr i menedżerów do pracy w działach transportu, logistyki i spedycji we wszystkich rodzajach sektorach i przedsiębiorstwach. Słuchacze zostaną zapoznani ze współczesnymi koncepcjami zarządzania w obszarze TSL. Wykorzystując dostępne systemy IT praktycznie uczestniczą w zarządzaniu flotą samochodową oraz współuczestniczą projektowaniu łańcucha logistycznego wykorzystując systemy klasy ERP i WMS tworząc wirtualny łańcuch logistyczny. Rozwiązują wspólnie z praktykami biznesu casy study dotyczące współczesnych wyzwań logistyki. Doskonalą techniki i narzędzia niezbędne do właściwego planowania i rozwiązywania skomplikowanych problemów logistycznych.

Organizacja studiów

• Studia podyplomowe trwają 2 semestry,
• Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych.


Zajęcia podzielone są w cztery panele tematyczne:

  • Panel Ogólny, na którym słuchacze pogłębiają swoją wiedzę teoretyczną.
  • Panel Transportowy, gdzie są rozwiązywane zagadnienia z obszaru transportu i spedycji.
  • Panel Logistyczny, na którym poznają nowoczesne rozwiązania w obszarze łańcucha dostaw
  • Panel Praktyczny oparty o zajęcia z przedstawicielami firm z rynku TSL.

We wszystkich panelach zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem różnych technik audiowizualnych. Część ćwiczeniowa i laboratoryjna prowadzona jest w oparciu o studia przypadków (case studies), ćwiczenia, gry kierownicze oraz pracę w laboratorium komputerowym.

 

Opiekun merytoryczny

dr inż. Andrzej Wojciechowski - wieloletni praktyki i wykładowca akademicki, analityk specjalizujący się w inżynierii systemów logistycznych, specjalista ds. projektowania systemów magazynowych. Autor ponad 150 publikacji z zakresu logistyki. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl