PLAN STUDIÓW Zarządzanie BHP

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

System prawnej ochrony pracy

20

Zewnętrzne organy nadzoru warunków pracy

8

Organizacja służby BHP

10

Ocena ryzyka zawodowego

10

Podstawy ergonomii i fizjologii

10

Analiza zagrożeń na stanowisku pracy. Minimalne wymogi dotyczące budynków, pomieszczeń i urządzeń socjalnych, pomieszczeń pracy

12

Analiza zagrożeń na stanowisku pracy. Minimalne wymogi dotyczące budynków, pomieszczeń i urządzeń socjalnych, pomieszczeń pracy

4

Pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy

10

Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy pracy

12

Psychologiczne aspekty nauczania dorosłych

10

Indywidualne i psychospołeczne aspekty pracy pedagogicznej instruktora BHP

6

Systemy oceny zgodności i certyfikacji

8

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

12

Ekonomiczne aspekty bhp - rachunek kosztów

8

Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy

10

Podstawy ochrony środowiska

10

Warsztat metodyczny instruktora BHP

18

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Choroby zawodowe.

12

Seminarium Dyplomowe - założenia i wymagania

2

RAZEM

192

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl