Uczestnicy studiów

 • Osoby pełniące funkcje w wewnętrznych służbach BHP
 • Osoby pełniące funkcję w zewnętrznych służbach BHP
 • Kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem
 • Szkoleniowcy: BHP, zarządzania BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, pomocy przedmedycznej
 • Osoby, które chcą zmienić zawód i uzyskać uprawnienia Starszego Inspektora ds. BHP

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Przekazywane treści pozwalają na wszechstronne zapoznanie się z tematyką z dziedziny prawa pracy, psychologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową, ergonomii, ryzyka zawodowego, wypadkoznawstwa i wielu innych dziedzin potrzebnych w pracy osobie zarządzającej BHP. Zajęcia są przygotowane i ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do zawodu.

Organizacja studiów

 • Na studia przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy złożą wymagane dokumenty.
 • Program studiów obejmuje łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych.
 • Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się zarówno w semestrze zimowym jak i letnim.
 • Zajęcia realizowane są podczas dwudniowych zjazdów (sobota- niedziela) lub w trybie wieczornym w ciągu tygodnia. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia oraz opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem promotora.
 • Ukończenie studiów potwierdzane jest świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.
 • Istnieje możliwość zorganizowania w ramach studiów dodatkowych zajęć, po których słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia oraz kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opiekun merytoryczny

Piotr Wielgosz - Główny Specjalista ds. bhp, Inspektor ds. ppoż. Wieloletni pracownik Służb bhp. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służb bhp. Własna działalność gospodarcza w zakresie bhp i ppoż. Własny Ośrodek Szkoleniowy w tym samym zakresie. Obsługa firm w różnych branżach w tym budowlana na poziomie Inwestorów i Generalnych Wykonawców budów. Wykładowca przedmiotów z dziedziny bhp w innych uczelniach warszawskich.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl