Zamówienia publiczne w robotach budowlanych

Program studiów podyplomowych

Zamówienia publiczne w robotach budowlanych

Program studiów podyplomowych został podzielony na 7 modułów kształcenia

 

MODUŁ I. PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROCESU INWESTYCYJNEGO

MODUŁ II. PRAKTYCZNE ASPEKTY PRAWA BUDOWLANEGO Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANYCH W ROKU 2015

MODUŁ III. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NADZÓR NAD WYKONANIEM ZAWARTEJ UMOWY

MODUŁ IV. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH I NADZÓR NAD WYKONANIEM ZAWARTEJ UMOWY

MODUŁ V. USTAWA KODEKS CYWILNY W PRAKTYCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

MODUŁ VI. SPECYFIKA WARUNKÓW KONTRAKTU FIDIC ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH DOSTOSOWANIA DO POLSKIEGO PRAWA

MODUŁ VII. KORUPCJA W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE. ROBOTY BUDOWLANE I PRACE PROJEKTOWE – ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA

Zamówienia publiczne w IT

Program studiów podyplomowych

Zamówienia publiczne w IT

Program studiów podyplomowych został podzielony na 10 modułów kształcenia:

 

MODUŁ I.FAZA PRZYGOTOWANIA ZAKUPU LUB ROZBUDOWY SYSTEMU IT ( W TYM OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I JEGO OSZACOWANIA

MODUŁ II. TYPY UMÓW

MODUŁ III. FAZA EKSPLOATACJI I DALSZEGO ROZWOJU

MODUŁ IV. WZORCOWE ZARZĄDZANIE PROCESEM UDZIELANIA ZAMÓWIENIA NA ZAKUP, ROZBUDOWĘ, MODERNIZACJĘ SYSTEMÓW IT W TRYBACH USTAWY PZP Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z NOWELIZACJI.

MODUŁ V. WZORCOWE ZARZĄDZANIE PROCESEM UDZIELANIA ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (IT) WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM/LUB BEZ OPROGRAMOWANIA W TRYBACH USTAWY PZP Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z NOWELIZACJI USTAWY PZP.

MODUŁ VI. ASPEKTY PRAWNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PROJEKTACH INFORMATYCZNYCH ORAZ ZADANIA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM REFORMY Z 2016 R.

MODUŁ VII. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE W SEKTORZE IT - DOBRE PRAKTYKI I GŁÓWNE OBSZARY RYZYKA.

MODUŁ VIII.PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM KORUPCYJNYM PRZY ZAMAWIANIU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, ICH ROZBUDOWIE, MODYFIKACJI, ŚWIADCZENIU USŁUG OPIEKI, ASYSTY, WSPARCIA ORAZ PRZY ZAMAWIANIU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W TRYBACH USTAWY PZP.

MODUŁ IX. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK, STANDARDÓW I ZWYCZAJÓW WPŁYWAJĄCYCH NA EFEKTYWNIEJSZĄ REALIZACJĘ UMÓW NA ŚWIADCZENIE USŁUG I REALIZACJĘ DOSTAW (NP. DOSTAWA SYSTEMU KLASY ERP) INFORMATYCZNYCH.

MODUŁ X. PRZYKŁADY POSTANOWIEŃ UMOWY – „PUŁAPEK” I SPOSOBÓW ICH UNIKANIA, WYNIKAJĄCYCH Z RYZYK PRAWNYCH W UMOWACH FUNKCJONUJĄCYCH W BRANŻY IT - SPOSOBY NA UNIKNIĘCIE UZALEŻNIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO OD WYKONAWCY (VENDOR LOCK-IN), Z PODANIEM PRZYKŁADOWYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH.

dr Ewa Listopadzka

dr Ewa Listopadzka

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl