Program studiów

  PROGRAM STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu
1 Prawo cywilne
2 Prawo handlowe
3 Prawo podatkowe
4 Prawo przewozowe
5 Prawo socjalne
6 Bezpieczeństwo drogowe
7 Normy techniczne i technologiczne aspekty działalności
8 Rola i znaczenie Inspekcji Transportu Drogowego
9 Dostęp do rynku
10 Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
11 Zarządzanie flotą transportową
12 Negocjacje w transporcie
13 Ubezpieczenia w transporcie
14 Warsztaty transportowe
15 Egzamin na CKZ

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl