Program studiów

Program studiów Prawo inwestycyjno- budowlane dla inżynierów    
       
Moduł Przedmiot liczba godzin ECTS
       
Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane według kodeksu cywilnego 10 2
Warunki realizacji robót budowlanych wg reguł kontraktowych FIDIC 20 4
Zabezpieczenie wykonania umowy o roboty budowlane 8 1
  Przygotowanie inwestycji - źródła wiedzy o stanie prawnym i faktycznym nieruchomości 10 2
Prawne regulacje przebiegu procesu budowlanego Wybrane zagadnienia z zakresu prawa obrotu nieruchomościami 6 1
Ustawa Prawo budowlane - charakter, struktura, regulacje, wykładnia 10 1
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 5 1
Ochrona przyrody w aspekcie inwestycji budowlanych 10 2
Inwestycje budowlane na gruncie ustawodawstwa specjalnego (specustawy) 12 2
Roboty budowlane w ustawie Prawo zamówień publicznych 8 2
Prawa, obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i samorządy zawodowe 8 2
Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego 16 3
Odpowiedzialność karna uczestników procesu realizacji inwestycji 4 1
Odpowiedzialność cywilna uczestników procesu realizacji inwestycji 6 1
  Odpowiedzialność zawodowa uczestników procesu realizacji inwestycji 4 1
Postępowania sądowe w sprawach o roboty budowlane        Sądowe i komornicze postępowanie zabezpieczające (roszczenie) 6 1
Postępowanie arbitrażowe i mediacja 5 1
Rygory proceduralne i postępowanie dowodowe w sprawie o roboty budowlane 16 3
Postępowanie upadłościowe i likwidacyjne podmiotów sektora budowlanego 12 2
suma     33
łącznie całe studia   176  

 

dr Ewa Listopadzka

dr Ewa Listopadzka

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl