Program studiów

 

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin

1

Wstęp do prawoznawstwa

Wykład

8

2

Prawo cywilne

Wykład i ćwiczenia 8+8

16

3

Prawo karne

Wykład i ćwiczenia 8+8

16

4

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Wykład i ćwiczenia 4+4

8

5

Prawo administracyjne

Wykład i ćwiczenia 8+8

16

6

Aspekty prawne relacji uczeń- nauczyciel-rodzic

Wykład i ćwiczenia 4+4

8

7

Prawa dziecka w prawie polskim europejskim i międzynarodowym

Wykład

8

8

Prawo oświatowe

Wykład i ćwiczenia 8+8

16

9

Postępowanie w sprawach nieletnich

Wykład i ćwiczenia 6+4

10

10

Uprawnienia i obowiązki nauczyciela i dyrektora w razie stwierdzenia naruszenia prawa na terenie szkoły

Wykład i ćwiczenia 8+8

16

11

Stosunek pracy nauczyciela

Wykład

8

12

Retoryka w nauce prawa

Wykład i ćwiczenia 2+4

6

13

Odpowiedzialność odszkodowawcza szkoły

Wykład

8

14

Prawo konstytucyjne

Wykład

8

15

Młodzież a naruszenia prawa

Wykład i ćwiczenia 6+4

10

16

Elementy prawa w zakresie przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” (przedmiot fakultatywny należy wybrać 2 z 4)

Ćwiczenia (warsztaty praktyczne)

10

17

Podstawy prawa dla uczniów szkół podstawowych (przedmiot fakultatywny należy wybrać 2 z 4)

Ćwiczenia (warsztaty praktyczne)

10

18

Kształcenie postaw obywatelskich w nauczaniu początkowym (przedmiot fakultatywny należy wybrac 2 z 4)

Ćwiczenia (warsztaty praktyczne)

10

19

Prawo gospodarcze i przedsiębiorczość dla uczniów szkół gimnacjalnych i ponadgimanzjalnych (przedmiot fakultatywny należy wybrać 2 z 4)

Ćwiczenia (warsztaty praktyczne)

10

20

Seminarium dyplomowe

seminarium

8

RAZEM

190

dr Ewa Listopadzka

dr Ewa Listopadzka

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl