Program studiów

 

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin

1

Konstytucyjny system organów państwa

Wykład

8

2

Podstawy prawoznawstwa

Wykład i ćwiczenia 6+2

8

3

Wprowadzenie do nauki administracji

Wykład

6

4

Postępowanie administracyjne

Wykład i ćwiczenia 14+6

20

5

Prawo zamówień publicznych

Wykład i ćwiczenia 6+4

10

6

Centralne i naczelne organy administracji publicznej

Wykład i ćwiczenia 8+8

16

7

Struktura administracji samorządowej w Polsce

Wykład i ćwiczenia 8+8

16

8

Zadania administracji rządowej

Wykład i ćwiczenia 6+10

16

9

Zadania administracji samorządowej

Wykład i ćwiczenia 6+10

16

10

Polski system administracji publicznej a prawo UE

Wykład i ćwiczenia

16

11

Organy samorządowe jako organy stanowiące prawo lokalne

Wykład i ćwiczenia 4+4

8

12

Postępowania egzekucyjne w administracji

Wykład i ćwiczenia 6+2

8

13

Postępowanie sądowo administracyjne

Wykład i ćwiczenia 6+2

8

14

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Wykład i ćwiczenia 6+2

8

15

Prawne aspekty współpracy organów administracji

Wykład i ćwiczenia 6+2

8

16

Nadzór i kontrola w administracji

Wykład i ćwiczenia 8+4

8

17

Seminarium dyplomowe

seminarium

8

RAZEM

188

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl