Program studiów

  Przedmiot Razem liczba godzin
1 Prawne aspekty dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz dokumentacja w przedmiotowym zakresie 22
2 Status, rola i zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w organizacji, jako urzędnika do spraw ochrony danych osobowych. 20
3 Uprawnienia organu do spraw ochrony danych osobowych oraz postępowanie kontrolne GIODO 6
4 Rejestracja zbiorów danych osobowych i przekazywanie danych do państw trzecich 8
5 Ogólne zasady ochrony informacji niejawnych oraz prawa i obowiązki podmiotów w przedmiotowym zakresie 6
6 Klasyfikacja informacji niejawnych oraz ich udostępnianie 8
7 Postępowanie sprawdzające i kontrolne postępowanie sprawdzające 10
8 Status i rola ABW w zakresie kontroli ochrony informacji niejawnych 6
9 Środki bezpieczeństwa fizycznego oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych 8
10 Prawne aspekty dotyczące zabezpieczenia systemów teleinformatycznych. 6
11 Zarządzanie bezpieczeństwem oraz zabezpieczenia fizyczne i środowiskowe systemów informatycznych, infrastruktury informatycznej i bezpieczeństwo aplikacji 20
12 Dokumentacja dla systemów teleinformatycznych przetwarzających dane osobowe 10
13 Audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz analiza ryzyka/zagrożeń w przedmiotowym zakresie 24
14 Audyt informatyczny 12
15 Seminarium dyplomowe 8
    174

 

dr Ewa Listopadzka

dr Ewa Listopadzka

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl