Program studiów

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1

Bank jako instytucja zaufania publicznego

15

2

Zarządzanie aktywami i pasywami 

20

3

Controlling i rachunkowość zarządcza w bankach

15

4

Zarządzanie marketingowe w bankach – wybrane aspekty

15

5

System ocen i motywacji pracowników w zarządzaniu kapitałem ludzkim

15

6

Zapewnienie zgodności (compliance) w banku

10

7

Zarządzanie kapitałami własnymi oraz ryzykiem w świetle zmian pokryzysowych

15

8

Zintegrowana ocena efektywności i bezpieczeństwa banku - Business Intelligence

10

9

Zarządzanie wartością klienta

15

10

Ocena wiarygodności klienta bankowego

15

11

Badanie konkurencji i lojalności klientów w bankach – Big Data

15

12

Etyka – CSR – sprawozdawczość pozafinansowa w banku

15

13

Seminarium dyplomowe

5

RAZEM

180

dr Ewa Listopadzka

dr Ewa Listopadzka

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl