Program studiów

Program studiów obejmuje 192 godziny dydaktyczne i podzielony został na 2 moduły:

- Kadry

- Płace.

W ramach programu studiów zaplanowano 24 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w salach komputerowych na programach kadrowo- płacowych.

 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Moduł
1 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy - zasady rekrutacji i selekcji pracownika, prawa i obowiązki stron stosunku pracy 16 Kadry
2 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy - Podróże służbowe 4 Płace
3 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy - Ochrona danych osobowych 4 Kadry
4 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy - Bezpieczeństwo i higiena pracy 4 Kadry
5 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy - Zasady gospodarowania ZFŚS 4 Płace
6 Kształtowanie treści stosunku pracy 16 Kadry
7 Czas pracy i zwolnienia od pracy 24 Kadry
8 Wynagrodzenie ze stosunku pracy 32 Płace
9 Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa 16 Płace
10 Rozliczenia publiczno-prawne 12 Płace
11 Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych 8 Kadry i Płace
12 Zbiorowe i procesowe prawo pracy 16 Kadry
13 Alternatywne formy zatrudnienia i zasady ich rozliczania 12 Płace
14 Narzędzia wspomagające procesy kadrowo-płacowe 24 Płace

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl