Uczestnicy studiów

Adresatem studiów są absolwenci studiów magisterskich z zakresu prawa i administracji zainteresowani pracą związaną z tzw. usługami społeczeństwa elektronicznego.

Studia zalecane są dla osób pracujących w kancelariach prawnych oraz prywatnych firmach zajmujących się świadczeniem usług komunikacji elektronicznej, takich jak operatorzy telekomunikacyjni, portale społecznościowe, sklepy internetowe, czy media elektroniczne.

Cel studiów

Studia Podyplomowe Elektroniczny obrót prawny mają za zadanie przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy, która ma umożliwić im poruszanie się w tej dziedzinie w sposób bezpieczny a zarazem optymalnie skuteczny. Dostarczają przy tym umiejętności, które mogą być przydatne zarówno w pracy zawodowej jak i w codziennym życiu prywatnym.

Organizacja studiów

  • Studia podyplomowe trwają 2 semestry, 160 godzin zajęć dydaktycznych.
  • Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.
  • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów.
  • Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni oraz specjaliści – praktycy. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

Opiekun merytoryczny

dr Marcin Zieliński - Zainteresowania naukowe: prawo cywilne (polskie i porównawcze), w szczególności: prawo zobowiązań, ochrona dóbr osobistych, odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, prawo rodzinne i opiekuńcze; prawo komunikacji elektronicznej (polskie i porównawcze), w szczególności: odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych popełnianych za pośrednictwem internetu, prawa i obowiązki dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną, zawieranie umów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ochrona danych osobowych w internecie, naruszenia praw własności intelektualnej w internecie; prawo ochrony konsumentów (polskie i porównawcze), w szczególności: umowy konsumenckie, implementacje dyrektyw konsumenckich, ochrona konsumentów w internecie; prawo publiczne (polskie i porównawcze), w szczególności: prawo konstytucyjne, postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, ochrona konstytucyjnych praw i wolności w kontekście nowych technologii; prawo europejskie i międzynarodowe, w szczególności: wdrażanie prawa europejskiego do polskiego porządku prawnego, wpływ prawa europejskiego i międzynarodowego na prawo prywatne.

dr Ewa Listopadzka

dr Ewa Listopadzka

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl