Program studiów

Program studiów Edukacja dla bezpieczeństwa:

1 Podstawy teorii bezpieczeństwa
2 Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa państwa
3 instytucjonalizacja bezpieczeństwa państwa
4 System obronności RP
5 Ochrona ludności i obrona cywilna
6 Wojna hybrydowa
7 Wpływ miracji ludności na bezpieczeństwo państwa
8 Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa
9 Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
10 Współczense zagrożenia bezpieczeństwa
11 Zarzadzanie kryzysowe
12 Zagrożenia radiologiczne, biologiczne i epidermiczne
13 Bezpieczeństwo ekologiczne
14 Metodyka nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
15 Elementy prawa o ruchu drogowym
16 Agresja wśród dzieci i młodzieży jako zagrożenie dla bezpieczeństwa
17 Przemyt narkotyków jako zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
18 Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa
19 Ratownictwo w ochronie ludności
20 Ewakuacja ludności i mienia
21 Pierwsza pomoc
22 Ochrona infrastruktury krytycznej
23 Profilaktyka antyterrorystyczna
  Praktyka zawodowa

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl