Program studiów

Program studiów, podzielony został na cztery uzupełniające się moduły kształcenia.

MODUŁ 1 – Rynek pracy - 48 godz.

Wykaz zagadnień:

 1. Zasady funkcjonowania rynku pracy ( 8 godz.)
 2. Rozwój przedsiębiorczości ( 8 godz.) – Przemysław Kozak – menedżer FISE Warszawa
 3. Wybrane elementy prawa pracy ( 8 godz.)
 4. Instytucje rynku pracy ( 8 godz.)
 5. Autoprezentacja w trakcie procesu rekrutacji ( 8 godz.)
 6. Projekty aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz grup zagrożonych defaworyzacją na rynku pracy. ( 8 godz.)

MODUŁ 2 – Poradnictwo kariery – 88 godz.

 1. Wstęp do poradnictwa kariery (8 godz.)
 2. Indywidualna rozmowa doradcza (16 godz.)
 3. Praca z grupą w poradnictwie kariery (16 godz.)
 4. Metody grupowego poradnictwa zawodowego ( 16 g)
 5. Indywidualny plan działania ( 8 godz.)
 6. Coaching w pracy doradczej ( 8 godz.)
 7. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ( 8 godz.)
 8. Proces rekrutacji i selekcji ( 8 godz.)

MODUŁ 3 – Kompetencje doradcy zawodowego – 48g

 1. Warsztat komunikacji interpersonalnej ( 16 godz.)
 2. Umiejętności przygotowania prezentacji ( 8 godz.)
 3. Radzenie sobie ze stresem/ wypalenie zawodowe ( 16 godz.)

MODUŁ 4 (dodatkowy- 3 semestr) – Doradztwo zawodowe i edukacyjne 166 godz.

dr Ewa Listopadzka

dr Ewa Listopadzka

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl