Uczestnicy studiów

Uczestnikami studiów będą specjaliści zajmujący się doradztwem zawodowym, nauczyciele, pedagodzy, kadra zarządzająca oświatą oraz osoby zainteresowane nabyciem kompetencji z zakresu doradztwa zawodowego.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje osobowościowe niezbędne do skutecznego wykonywania zadań doradcy zawodowego.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, 176 godziny zajęć dydaktycznych z dodatkową możliwością uzyskania kompetencji szkolnego doradcy zawodowego uczestnicząc dodatkowo w 3 semestrze (wymiar godz. 350). Zajęcia prowadzone są w małych grupach, co daje możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach dla każdego ze słuchaczy.

Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie w soboty, 8 godzin dydaktycznych dziennie, godz.9.00-17.00 w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8.

Część zajęć zaplanowano w oparciu o platformę e-learningową.

Program studiów podzielony został na 4 moduły:

  1. Rynek pracy,
  2. Poradnictwo kariery,
  3. Kompetencje doradcy zawodowego,
  4. Edukacja.

Realizowane przedmioty zaliczane są przez słuchaczy w trakcie ich trwania na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Dodatkowo, po zakończeniu każdego modułu przeprowadzany jest test wiedzy w formie testu wielokrotnego wyboru, będący podstawą do wystawienia oceny końcowej z danego bloku.

Słuchacze, na początku i na końcu danego modułu dokonują również samooceny w oparciu o przygotowane przez wykładowców/trenerów narzędzia oceniające.

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, doradcy zawodowi trenerzy, doradcy personalni, coachowie oraz specjaliści – praktycy z wieloletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl