Uczestnicy studiów

Program studiów adresowany jest głównie do osób, które pragną:

  • uczyć się funkcjonowania w roli coacha kryzysowego, pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje na stanowiskach kierowniczych (średniego i wyższego szczebla),
  • prowadzić własną działalność coachingową ze specjalizacją kryzysową,
  • właścicieli małych i średnich firm, oraz
  • pracowników HR zainteresowanych podnoszeniem efektywności procesu zarządzania personelem w perspektywie strategicznej w oparciu o zapobieganie patologiom środowiska pracy.

Studia są ciekawą propozycją dla osób, które kierują ludźmi lub ich uczą: przełożonych, liderów, szefów, trenerów, szkoleniowców, nauczycieli oraz tych, którzy zamierzają takie role pełnić.

Studia mogą również stanowić profesjonalne uzupełnienie portfolio zawodowego osób pragnących doskonalić swoje osobiste kompetencje w obszarze miękkiego zarządzania pracownikami borykającymi się z różnymi trudnościami i sytuacjami kryzysowymi jak i dla samych pracowników którzy doświadczają lub doświadczali w życiu sytuacji trudnych.

 

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz przede wszystkim szkolenie umiejętności coachingowych zgodnie z potrzebami strategicznymi nowoczesnego biznesu i współczesnego personelu. Studia obejmują niezbędne zagadnienia konieczne do pełnienia roli coacha kryzysowego i trenera w obszarze rozwoju zawodowego, indywidualnego oraz zespołowego. Celem programu studiów jest przygotowanie słuchaczy do systematycznego i efektywnego praktykowania treningu w oparciu o najlepsze standardy zawodowe.

 

Korzyści dla studenta

Zaproponowany program Studiów umożliwia poznanie siebie, swoich silnych i słabych stron, na które chcemy skutecznie oddziaływać.

Uczestnicy Studiów poznają techniki interwencyjne i coachingowe przy pomocy, których zastosują metody określania i realizacji celów stawianych przed współczesną kadrą kierowniczą jak i nowoczesnym przedsiębiorstwem.

Na wykładach, ćwiczeniach, treningach i zajęciach superwizyjnych słuchacze uczyć się będą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta borykającego się z trudnościami. Studia podyplomowe mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami prowadzenia coachingu kryzysowego. Umożliwiają również praktyczne opanowanie podstawowych umiejętności pracy coacha kryzysowego w biznesie.

 

Kluczowymi korzyściami Studiów będzie również: rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej, opanowanie umiejętności trenerskich i coachingowych, rozwinięcie inteligencji emocjonalnej oraz opanowanie umiejętności wprowadzania zmian biznesowych jak również skutecznego odzyskiwania zasobów w okolicznościach przejściowego braku dostępu do zasobów osobistych a następnie skutecznego osiągania celów. Zaproponowany program Studiów umożliwia także poznanie siebie, swoich silnych i słabych stron, na które chcemy skutecznie oddziaływać. Uczestnicy Studiów otrzymają również techniki przy pomocy, których poznają metody pracy z klientem/pracownikiem znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

 

Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą wzmocnić przewagę konkurencyjną firmy dzięki efektywnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego. Strategicznym celem coachingu kryzysowego jest bowiem czynienie świata lepszym poprzez: dbanie o etyczne i zdrowe środowisko zawodowe, pomaganie osobom w sytuacjach życiowych trudnych/kryzysowych, rozwijanie potencjału osobistego, doskonalenie organizacji, wspieranie liderów, inicjowanie i doprowadzanie do sukcesu wartościowych przedsięwzięć.

Zajęcia mają w zdecydowanej mierze charakter praktyczny, równolegle z wykładami prowadzone są zajęcia warsztatowe oraz treningi interpersonalne.

 

Organizacja studiów

  • Studia podyplomowe trwają 2 semestry, 220 godzin zajęć dydaktycznych.
  • Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych.
  • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów.

 

Kadra

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, trenerzy, coachowie menedżerowie, doradcy personalni oraz specjaliści – praktycy. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

 

Opiekun merytoryczny

dr Agnieszka Nowocień - Doktorat obroniła na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w zakresie polityki personalnej, marketingu usług, ekonomiki łączności. W 2008 roku uzyskała certyfikat „Practitioner in the Art of NLP” - Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP, a w 2010 roku ukończyła Pierwsze Studium Trenerów o specjalności coaching, psychologia biznesu, negocjacje w biznesie, NLP. Ponadto posiada certyfikaty Trener Biznesu, Certified Business Trainer, NLP Training Design Specialist, YCC Coach, Mistrz Praktyk NLP w Biznesie, Praktyk NLP w Biznesie. Jest nie tylko doświadczonym wykładowcą z pasją, ale przede wszystkim praktykiem. Współpracuje z Polskim Radiem Trójką, Radiem Plus oraz Telewizją Polską TVP2. Trener wewnętrzny w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz aktywny trener biznesu. Wykłada również w Wyższej Szkole Bankowej w Radomiu oraz na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W wolnym czasie lubi zajmować się florystyką, architekturą wnętrz i przestrzeni, kocha podróżować.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl