Uczestnicy studiów

Studia zostały zaprojektowane zarówno dla osób, które planują lub rozpoczynają swoją karierę zawodową jak i dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli. Ponadto, ukończenie studiów, dzięki ćwiczeniom, gwarantuje uczestnikom pozyskanie praktycznych umiejętności stosowania metod coachingu.

Zgodnie z Raportem „Przyszłość Zawodów”, Światowego Forum Ekonomicznego przeżywamy obecnie 4 falę industrializacji, która zmienia znaczenie wielu kompetencji. Przedstawione poniżej zestawienie pokazuje prognozowane zmiany pomiędzy rokiem 2015 a 2020 dziesięciu najważniejszy kompetencji.

 

W roku 2020

W roku 2015

Rozwiązywanie złożonych problemów

Rozwiązywanie złożonych problemów

Myślenie krytyczne

Koordynowanie z innymi

Kreatywność

Zarządzanie ludźmi

Zarządzanie ludźmi

Myślenie krytyczne

Koordynowanie z innymi

Negocjowanie

Inteligencja emocjonalna

Kontrola Jakości

Ocenianie i podejmowanie decyzji

Nastawienie usługowe

Nastawienie usługowe

Ocenianie i podejmowanie decyzji

Negocjowanie

Aktywne słuchanie

10 

Elastyczność poznawcza

Kreatywność

 

Jeśli:

  • jesteś menedżerem, specjalistą w swoich zawodzie i chcesz rozwijać swoje kompetencje w wymienionych wyżej obszarach,

lub

  • myślisz o coachingu i chcesz wykonać pierwszy krok,
  • chcesz poprawić swoje umiejętności komunikacyjne albo chcesz być lepszym przywódcą,

te studia są dla Ciebie!

Uczestnicząc w nich uzyskasz kompetencje w zakresie:

- umiejętności coachingowych przydatnych liderowi przyszłości (patrz tabela powyżej),

- coachingowych umiejętności wykorzystania zmian dla wzmocnienia marki osobistej,

- profesjonalnych technik komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji,

- osiągania wyznaczonych celów życiowych i zawodowych z wykorzystaniem narzędzi coachingu,

- wykorzystania narzędzi coachingowych w przeprowadzaniu swoich organizacji, zespołów przez zmiany,

- w zakresie diagnozowania i modyfikacji „systemu” w dowolnej organizacji,

- zasad etycznych obowiązujących przy posługiwaniu się narzędziami coachingowymi.

Narzędzia i techniki coachingu stają się współcześnie również ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi, specjalistów oraz pracowników na każdym szczeblu organizacji.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie Studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz doskonalenie podczas ćwiczeń, umiejętności uczestników z zakresu wykorzystania narzędzi coachingowych zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej. Celem dodatkowym Studiów będzie zwiększenie skuteczności uczestników w osiąganiu wyznaczanych sobie celów i zadań.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, 192 godziny zajęć dydaktycznych w 12 zjazdach- 6 zjazdów na semestr.

Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych.

Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów. Podczas zajęć wykorzystujemy najnowsze koncepcje teoretyczne a w przeprowadzaniu warsztatów korzystamy zarówno ze sprawdzonych wzorców jak i sięgamy po inspirację i narzędzia do takich dziedzin jak teatr improwizowany, zwinne metodyki zarządzania itp.

 

Opiekun merytoryczny

Wiesława Dróżdż – coach indywidualny i grupowy, wykładowca i szkoleniowiec. Wieloletni praktyk w obszarze komunikacji społecznej, rzecznik prasowy z 10-cio letnim doświadczeniem w tym obszarze, doradca PR . Reprezentowała i współpracowała z trzema ministrami finansów ostatnich rządów (2006 -2016).

Wykładowca przedmiotów psychologii społecznej, psychologii menedżera, profesjonalnej komunikacji interpersonalnej w Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie oraz Komunikacji interpersonalnej w Centrum Edukacji Resortu Finansów. Absolwentka podyplomowych studiów coachingu w Laboratorium Psychoedukacji SWPS w Warszawie.

Prowadzi coaching indywidualny, grupowy oraz szkolenia i warsztaty z zakresu narzędzi coachingowych w komunikacji interpersonalnej i społecznej.

Jest nie tylko doświadczonym wykładowcą z pasją, ale przede wszystkim praktykiem.

 

Kadra

Kadrę wykładowców stanowią specjaliści - praktycy, doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, trenerzy, coachowie oraz menedżerowie. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

Zajęcia prowadza m.in.:

Wiesław Grabowski - menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym i indywidualnym oraz edukacji dorosłych.

Absolwent z wyróżnieniem Executive MBA University of Illinoi i Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Coachingu na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Otwartej Akademii Mentoringu prowadzonej przez MindPartners we współpracy z David Clutterback Partnership , gdzie z wyróżnieniem uzyskał certyfikat potwierdzający kompetencje mentora i coacha na poziomie Foundation European Mentoring & Coaching Council. Ukończył studia podyplomowych trenerów biznesu, oświaty i administracji na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończył szkolenia w Polsce, Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy z zakresu doradztwa w zarządzaniu, coachingu i pracy z zespołami ludzi. Szkolony w coachingu metodą GROW i Co-active, promujący kulturę zarządzania opartą na coachingu.

Certyfikowany facylitator zmian zgodnie z modelem Lean Change Agent.

dr Katarzyna Liszka

ukończyła kulturoznawstwo, filozofię oraz Studium Kultury i Języków Żydowskich na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskała tytuł doktora z zakresu nauk o kulturze, obecnie pracuje w Zakładzie Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, wykładała między innymi w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Przez wiele lat była zaangażowana w realizację projektów edukacyjnych w ramach działalności Stowarzyszenia Edukacji i Inicjatyw Obywatelskich „Chiazm”.

W 2014 ukończyła szkolenie dla trenerów międzykulturowych Diversity Icebreaker. Jest członkinią Society for Intercultural Education Training and Resarch w Polsce. Autorka licznych artykułów i przekładów z zakresu problematyki międzykulturowej.

Małgorzata Unrug

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizację wspieranie rozwoju osobowości oraz Podyplomowe Studium Coachingu SWPS. Obecnie pracuje jako szkoleniowiec wewnętrzny w korporacji oraz dydaktyk na jednej z warszawskich uczelni. Posiada doświadczenie jako psycholog sportu – zarówno w pracy indywidualnej jak i drużynowej. Prowadziła również szkolenia dla bardzo zróżnicowanych grup, m.in. autorski trening „Mental PREP SFAS. Psychologiczny kurs przygotowawczy, preselekcja do jednostek Wojsk Specjalnych.” oraz „Psychologiczne aspekty sytuacji zakładniczych”. Jest współautorką książki „Uwierzyć w wygraną”, poświęconej przygotowaniu mentalnemu zawodników tenisa ziemnego.

Kamila Zaorska-Mierzejewska

Diet & Buisness Coach, Trener i Mentor, absolwentka Laboratorium Psychoedukacji SWPS w Warszawie. Absolwentka Dietetyki oraz wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na co dzień pracuje w Diet i Business coachingu indywidulanym i grupowym, prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu zmiany dotychczasowego stylu życia oraz rozwoju biznesowego przedsiębiorców wchodzących na rynek. Edukator i wykładowca Akademii Rozwoju Wellness. Przedsiębiorca, właścicielka Poradni Odchudzania i Odżywiania - PRZYSTANEK ZDROWIE.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl