Uczestnicy studiów

Studia skierowane są do pracowników administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych, przedsiębiorców oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacyjne na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacyjne w administracji i sektorze gospodarczym.

 

Cel studiów

Podyplomowe studia Bezpieczeństwa Teleinformatycznego są odpowiedzią na pojawiające się wyzwania, przed którymi stają obecnie organizacje i instytucje funkcjonujące w warunkach rosnących zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa. Celem kształcenia jest tworzenie racjonalnej świadomości zagrożeń bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych stanowiących kluczowe ogniwo krytycznej infrastruktury państwa. Studia przygotowują specjalistów na potrzeby bezpieczeństwa teleinformatycznego (informacyjnego) państwa, jego instytucji (administracji) i organizacji (podmiotów gospodarczych) do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informatycznego działających w warunkach cyberzagrożeń. Przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, monitorowanie i prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego organizacji (instytucji)- cyberprzestrzeni RP.

 

Organizacja studiów

  • Studia podyplomowe trwają 2 semestry, 190 godzin zajęć dydaktycznych.
  • Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych.
  • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów.

 

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców- uznanych specjalistów w zakresie teleinformatyki, kryptologii i kryptoanaliz, prawa i kryminalistyki, cyberprzestępczości oraz nauk o bezpieczeństwie.

 

Opiekun merytoryczny

Prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

centrum@studiapodyplomowe.waw.pl