I semestr

1. Międzynarodowa polityka celna 10h 2 pkt ECTS
2. Prawo celne Unii Europejskiej 40h 5
3. Polskie przepisy celne 10h 2
4. Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego 15h 3
5. Obsługa celna przedsiębiorstw 15h 3

II semestr

1. Elektroniczne formy odpraw celnych 20h 3 pkt ECTS
2. Podatki w międzynarodowym obrocie towarowym 20h 3
3. Elementy logistyki celnej    10h 1
4. Współczesne środki polityki handlowej 15h 3
5. Uregulowania okołocelne      10h 2
6. Umowy międzynarodowe w sprawach celnych 15h 3

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl