Zarządzanie – studia licencjackie (3-letnie) i magisterskie (1,5 roku dydaktyki + semestr dyplomowy)

Czesne:

studia licencjackie niestacjonarne:

1550 zł za semestr (310 zł miesięcznie) I-II sem.

1900 zł za semestr (380 zł miesięcznie) III-IV sem.

2100 zł za semestr (420 zł miesięcznie) V-VI sem.
     

studia magisterskie niestacjonarne:

2350 zł za semestr (392 zł miesięcznie) I-III sem. + 1500 zł (IV sem.)