Studia II stopnia

Specyfika branży budowlanej sprawia, iż znajomość zasad zarządzania procesem inwestycyjno-budowlanym - w kontekście organizacyjno-prawnym, staje się coraz bardziej cenioną umiejętnością. W konsekwencji studia na specjalności Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym, realizowane w Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie, wzbogacają wiedzę i umiejętności o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym, w tym także z zakresu prawa inwestycyjno-budowlanego pozwalającą na bezpieczne, z prawnego punktu widzenia, prowadzenie działalności gospodarczej w budownictwie. Dzięki nim Absolwent zdobędzie kompleksową wiedzę w obszarze funkcjonowania rynku inwestycji budowlanych oraz zarządzania procesem inwestycyjno-budowlanym. Dobór realizowanych w ramach specjalności przedmiotów, umożliwi także pozyskanie wiedzy na temat zasad prawidłowego konstruowania umowy stosowanej w procesie budowlanym, zastosowanie odpowiednich instrumentów zabezpieczających jej wykonanie, jak również pozwoli nabyć umiejętności zasad dochodzenia roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • posiada rozszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania rynku inwestycji budowlanych,
  • posiada praktyczne umiejętności w obszarze przygotowania i realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego,
  • potrafi przygotować biznesplan i zarządzać projektami inwestycyjno-budowlanymi,
  • zna regulacje kodeksu cywilnego dotyczące umowy o roboty budowlane,
  • zna prawa i obowiązki uczestników realizacji inwestycji budowlanej (inwestor, koordynator nadzoru inwestorskiego, inżynier kontraktu, jednostka projektowa, wykonawca, kierownik budowy, inspektorzy nadzoru robót),
  • rozumie potrzebę zabezpieczenia wykonania umowy o roboty budowlane oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu inwestycji budowlanej z uwzględnieniem możliwości powstania ewentualnego sporu na tle prawidłowości wykonania umowy,
  • identyfikuje ryzyko finansowe i prawne w obszarze inwestycji budowlanych.
Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl