Jeśli interesuje Cię praca w strukturach aparatu państwowego i chcesz poznać je od kuchni – dobrze trafiłeś. Administracja rządowa i samorządowa to zespół organów publicznych powołanych do realizowania zadań państwa. Będziesz miał okazję poznać pracę poszczególnych instytucji, przyjrzeć się procesom wewnętrznym, ich przebiegowi poprzez ścieżkę formalną oraz rezultatom.

Studia II stopnia na specjalności Administracja rządowa i samorządowa realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie.

Student w czasie zajęć oraz praktyk poznaje różnice między zarządzaniem przedsiębiorstwem prywatnym, a instytucją publiczną. Specjalność przygotowuje do praktycznego, sprawnego zarządzania w komórkach administracyjnych każdego podmiotu gospodarczego.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • umie wyznaczać i realizować cele, zgodnie z zasadami obowiązującymi w budżetowaniu instytucji publicznych,
  • jest przygotowany do prowadzenia postępowań związanych z zamówieniami publicznymi,
  • potrafi posługiwać się instrumentami oraz narzędziami kontroli i audytu wewnętrznego,
  • ma kompetencje w komunikowaniu się ze służbami finansowo-księgowymi.
Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl