Realizacja dostaw towarów w skali międzynarodowej jest ściśle związana z przekraczaniem granic celnych.  Przewóz towarów przez granicę wymaga jednak spełnienia wielu wymagań nakładanych przez prawo. Dlatego właściwa realizacja tego procesu wiąże się z posiadaniem odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. W jej zdobyciu ma pomóc specjalność Obsługa celna biznesu.  

Studia II stopnia na specjalności Obsługa celna biznesu prowadzone są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach obsługujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego, obsłudze celnej, logistycznej, szeroko pojętym doradztwie celnym oraz w służbach mundurowych, jako specjaliści ds. celnych, w tym w służbie celnej. Umiejętności nabyte podczas studiów, pozwalają również otrzymać uprawnienia do wykonywania zawodu agenta celnego. Absolwenci posiadają także wiedzę umiejętności i kompetencje do prowadzenia własnej działalności w obszarze handlu zagranicznego.

Absolwent studiów II stopnia:

  • uzyskuje umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych oraz trafnych ocen i opinii,
  • zdobywa wiedzę teoretyczną dotyczącą mechanizmów funkcjonowania różnorodnej wymiany międzynarodowej oraz polityki celnej i procesów celnych zachodzących w biznesie międzynarodowym, ma także wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy oraz potrzebę ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego,
  • uzyskuje stopień przygotowania zawodowego pozwalający mu na szybką – jeśli wymagają tego warunki rynkowe – reorientację zawodową. Jest to możliwe dzięki realizacji szerokiego profilu przekazywanej wiedzy, podnoszenia umiejętności i rozwijania kompetencji.
Agnieszka Bliszczak

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl