Wybierz, gdzie chcesz studiować: Kampus Jagiellońska lub Kampus Jerozolimskie.

Studia I stopnia

Realizacja dostaw towarów w skali międzynarodowej jest ściśle związana z przekraczaniem granic celnych.  Przewóz towarów przez granicę wymaga jednak spełnienia wielu wymagań nakładanych przez prawo. Dlatego właściwa realizacja tego procesu wiąże się z posiadaniem odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. W jej zdobyciu ma pomóc specjalność Obsługa celna biznesu.  

Jeśli chcesz:

  • posiadać wiedzę z zakresu międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa celnego,
  • znać istotę i zakres stosowania przepisów celnych w międzynarodowym obrocie towarowym,
  • właściwie interpretować przepisy prawa celnego w teorii i praktyce,
  • znać podstawowe dokumenty niezbędne do obsługi celnej międzynarodowego obrotu towarowego,
  • poznać mechanizmy funkcjonowania regulacji celnych i ocenić ich praktyczne implikacje,
  • posiadać umiejętności organizacji obsługi celnej towarów w międzynarodowym łańcuchu dostaw.

Zainteresowany? Zapraszamy serdecznie do podjęcia studiów na specjalności Obsługa celna biznesu. Studia I stopnia prowadzone są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Stosunki międzynarodowe.

Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

  • podczas pracy w przedsiębiorstwach obsługujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego, obsłudze celnej, logistycznej oraz szeroko pojętym doradztwie celnym,
  • w administracji państwowej i samorządowej, w zakresie realizowanej polityki celnej i w służbach mundurowych, jako specjaliści ds. celnych, w tym w służbie celnej,
  • prowadząc własną działalność gospodarczą, zwłaszcza w zakresie obsługi celnej biznesu. Zdobędziesz także wiedzę, umiejętności i kompetencje do prowadzenia własnej działalności w obszarze handlu zagranicznego,
  • umiejętności nabyte podczas studiów, pozwalają również otrzymać uprawnienia do wykonywania zawodu agenta celnego.

Co nas wyróżnia?

Dzięki wykorzystaniu w procesie kształcenia nowoczesnych metod nauczania (studia przypadków, debaty, dyskusje) oraz nowych technologii i atrakcyjnych form dydaktycznych (e-learning, warsztaty, udział w projektach, praktyki branżowe), kształtujemy studentów na osoby kreatywne, wszechstronne i komunikatywne

Eliza Kotomska

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl