Parafrazując Cycerona, dyplomacja to cywilizowany sposób rozwiązywania sporów – siła argumentów, a nie argumenty siły.

Jeśli interesujesz się historią rozwiązywania międzynarodowych sporów, znasz na pamięć przebieg negocjacji dyplomatycznych prowadzonych podczas „zimnej wojny”, doskonale wiesz co dokonał Henrry Kissinger lub Madeleine Albright, to dyplomacja powinna być Twoim zawodowym celem. W tym niezwykle interesującym zawodzie należy umieć się poruszać z wyjątkową lekkością, ale i stanowczością, nie zapominając jednak o międzynarodowych zasadach prowadzenia dyplomacji. Warto wiedzieć, jak zidentyfikować i zastosować krajowe i międzynarodowe źródła prawa mające zastosowanie w danym obszarze stosunków międzynarodowych. Należy także umiejętnie identyfikować różne uwarunkowania oraz różne wymiary problemów występujących we współczesnych międzynarodowych stosunkach.

Jeśli chcesz:

 • potrafić identyfikować różne uwarunkowania oraz różne wymiary problemów występujących we współczesnych stosunkach międzynarodowych,
 • potrafić samodzielnie zidentyfikować i przeanalizować główne wyzwania w sferze praktycznej stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej państwa (w tym na poziomie dyplomacji),
 • potrafić wyselekcjonować, zgromadzić, analizować i zastosować najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych,
 • potrafić zidentyfikować i zastosować krajowe i międzynarodowe źródła prawa mające zastosowanie w danym obszarze stosunków międzynarodowych,
 • znać i rozumieć procesy oraz mechanizmy, które mają wpływ na budowanie pozycji i wizerunku państwa na arenie międzynarodowej,
 • rozumieć kategorię interesu narodowego w działalności zagranicznej państwa
  w wymiarze politycznym, gospodarczym i społecznym,
 • potrafić ocenić szybko zmieniającą się praktykę szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej i elastycznie zastosować ją do realiów polskiego i międzynarodowego rynku pracy.

Studia I stopnia na specjalności Dyplomacja realizowane są w Wydziale Zarządzania i Logistyki, na kierunku Stosunki międzynarodowe.

Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

 • w pracy szeroko rozumianym środowisku międzynarodowym: administracji państwowej, korporacjach i przedstawicielstwach międzynarodowych, działających w Polsce i zagranicą,
 • w pracy w organizacjach pozarządowych typu NGO,
 • w pracy w różnego typu centrach analityczno-badawczych w dziedzinie międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych oraz społecznych.

 

Eliza Kotomska

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl