Marzy Ci się międzynarodowa kariera lub stworzenie biznesu z powodzeniem działającym na wielu rynkach? Imponują Ci biznesowi giganci, tacy jak Richard Branson, Warren Buffett czy legendarny John D. Rockefeller? Warto przed rozpoczęciem budowania firmy poznać się z zasadami jej prowadzenia, zrozumieć zależności i trendy panujące w biznesie międzynarodowym. Światowi potentaci wiedzą, jak dokonać krytycznej analizy aktualnych wydarzeń polityczno-gospodarczych, które mogą mieć fundamentalny wpływ na rozwój międzynarodowego środowiska biznesu. Potrafią stosować całą gamę narzędzi i instrumentów potrzebnych do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych w biznesie międzynarodowym. Cała ta wiedza jest niezbędna do skutecznego budowania międzynarodowej firmy.

Jeśli chcesz:

  • selekcjonować, gromadzić, analizować i stosować najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu gospodarki globalnej, rynków zagranicznych, przedsiębiorczości międzynarodowej,
  • samodzielnie identyfikować i analizować główne wyzwania biznesu międzynarodowego,
  • identyfikować i stosować międzynarodowe źródła prawa gospodarczego mające zastosowanie w danym obszarze biznesowym,
  • identyfikować zasady celne, podatkowe, transferu finansów i inne, przydatne do prowadzenia biznesu w środowisku międzynarodowym,
  • oceniać różnice kultury biznesu między krajami, które mają istotny wpływ na jakość prowadzonej praktyki handlowej na zagranicznych rynkach,
  • znać i rozumieć procesy oraz mechanizmy, które mają wpływ na budowanie pozycji i wizerunku polskich firm na arenie międzynarodowej.

Spełnimy Twoje oczekiwania - jeśli zależy Ci na wiedzy i umiejętnościach podanych powyżej, zapraszamy do nas. Studia I stopnia na specjalności Biznes międzynarodowy realizowane są w Wydziale Zarządzania i Logistyki, na kierunku Stosunki międzynarodowe.

Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

  • w pracy jako: analityk międzynarodowych stosunków gospodarczych, specjalista od zarządzania w przedsiębiorstwach/instytucjach międzynarodowych i spółkach joint venture,
  • w pracy w instytucjach państwowych współpracujących z zagranicą, w izbach handlowych i gospodarczych, w korporacjach międzynarodowych, w międzynarodowych centrach analiz polityczno-gospodarczych,
  • w pracy jako analityk ds. zarządzania strategicznego w biznesie międzynarodowym,
  • w pracy jako specjalista w firmach konsultingowych i biurach maklerskich.
Eliza Kotomska

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl