Nie można zamykać się na świat, należy znać i rozumieć procesy oraz mechanizmy działające na arenie międzynarodowej. Analiza i prawidłowo wyciągane wnioski płynące ze zmian zachodzących w regionie i na całym świecie to podstawa poprawnie działającego kraju. Sprawne poruszanie się po niuansach zachodzących w relacjach między państwami prowadzi do identyfikacji głównych wyzwań w praktycznej sferze stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Państwa.

W dekadzie, w której Państwo zobligowane jest do brania udziału w dyskursie odnoszącym się do nastrojów, relacji i działań prowadzonych na całym świecie analityka stosunków międzynarodowych jest niezwykle ważna.

Jeśli chcesz:

  • potrafić wyselekcjonować, zgromadzić, analizować i zastosować najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych,
  • potrafić samodzielnie zidentyfikować i przeanalizować główne wyzwania w praktycznej sferze stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej państwa (w tym na poziomie dyplomacji),
  • potrafić zidentyfikować i zastosować krajowe i międzynarodowe źródła prawa mające zastosowanie w danym obszarze stosunków międzynarodowych,
  • potrafić identyfikować różne uwarunkowania oraz różne wymiary w zakresie celów polskiej polityki zagranicznej,
  • znać i rozumieć procesy oraz mechanizmy, które mają wpływ na budowanie pozycji i wizerunku Polski na arenie międzynarodowej,
  • potrafić ocenić szybko zmieniającą się praktykę szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej i elastycznie zastosować ją do realiów polskiego i międzynarodowego rynku pracy.

Jeśli interesują Cię stosunki międzynarodowe zapraszamy do naszej Uczelni. Studia I stopnia na specjalności Analityk stosunków międzynarodowych realizowane są w Wydziale Zarządzania i Logistyki, na kierunku Stosunki międzynarodowe.

Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

  • w pracy w administracji państwowej różnego szczebla, korporacjach międzynarodowych, przedstawicielstwach międzynarodowych i unijnych, mieszczących się na terytorium RP,
  • w organizacjach pozarządowych typu NGO, centrach analiz politycznych, gospodarczych i społecznych, instytucjach naukowo-badawczych.

 

Eliza Kotomska

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl