Wybierz, gdzie chcesz studiować: Kampus Jagiellońska lub Kampus Jerozolimskie.

Studia I stopnia

Przejrzystość działań jednostek prywatnych i publicznych wynika z wielu aspektów. Obowiązki podatkowe, finanse czy przepisy prawne wymagają wiedzy i umiejętności nimi zarządzania. Każdy z tych obszarów musi być prowadzony transparentnie tak, by nie naruszał odgórnie narzuconych i obowiązujących standardów. Studiując skarbowość i audyt poznasz szczegóły funkcjonowania podmiotów publicznych i prywatnych oraz dowiesz się jak wyglądają wewnętrzne procesy zarządzania podatkowego i finansowego. Sprawdzisz w praktyce jak skutecznie przeprowadzać controlling finansowy, poznasz rodzaje i mechanizmy funkcjonowania audytu. Pokażemy Ci jak prezentować oceny jednostek gospodarczych oraz w jaki sposób rekomendować zalecenia po przeprowadzonej kontroli podatkowej lub audytu finansowego.

Jeśli chcesz:

  • posiadać wiedzę w obszarze przepisów prawnych (w tym podatkowych i kontrolnych) oraz   obowiązujących standardów,
  • znać i potrafić skorzystać z ordynacji podatkowej, zasad rozliczania podatków i innych danin publicznych (np. cło),
  • znać rodzaje, mechanizmy i narzędzia (potrafić ich używać) funkcjonowania audytu i controllingu finansowego w jednostkach prywatnych i publicznych,
  • posiadać umiejętność oceny zjawisk podatkowych i finansowych oraz tworzenia systemów ich kontroli,
  • mieć wiedzę przydatną do organizowania, przeprowadzania i dokonywania oceny systemów audytu oraz controllingu finansowego w podmiotach gospodarczych lub jednostkach sektora samorządowego i publicznego,
  • posiadać umiejętności doboru narzędzi i metod oraz analitycznego rozumienia procesów zarządzania podatkowego i finansowego w podmiotach prywatnych i publicznych, 
  • być przygotowanym do prezentowania ocen oraz rekomendowania zaleceń po przeprowadzeniu kontroli podatkowej czy audytu finansowego.

Interesują Cię procesy zachodzące wewnątrz jednostek publicznych lub prywatnych? Chcesz poznać w jaki sposób powinny być one zarządzane od strony podatkowej i finansowej? Studia I stopnia na specjalności Skarbowość i audyt to idealny wybór. Realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Finanse i rachunkowość.

Swoje umiejętności możesz wykorzystać:

Do pracy w izbach administracji skarbowej (odpowiedzialnych za pobór danin: łączących oddzielne dotąd urzędy celne, administrację podatkową i urzędy kontroli skarbowej), administracji samorządowej, biurach rachunkowych, czy w wyspecjalizowanych działach audytu (głównie finansowego) wewnętrznego i zewnętrznego jednostek sektora prywatnego i publicznego (odpowiednio jako pracownik tych jednostek lub osoba zatrudniona w jednostkach zewnętrznych świadczących tego typu usługi). Specjalność zaznajamia z problematyką przygotowania i przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji samorządowej i państwowej.

Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl