Kolej to fundament każdej gospodarki. Stały rozwój przemysłu kolejowego sprawia, że nadal jest ona w gronie najpopularniejszych środków transportu. Jeśli interesujesz się jednym najstarszych masowych środków lokomocji, ale fascynuje Cię nie tylko jego historia, ten kierunek jest dla Ciebie. Wszelkie zagadnienia związane z nowoczesnym kolejnictwem, takie jak inżynieria ruchu, prognozowanie ruchu i przewozów, to wiedza niezbędna do tego, by prawidłowo oceniać bezpieczeństwo ruchu. Znajomość i umiejętność zastosowania systemów informatycznych to podstawa do zarządzania transportem kolejowym. Każdy niuans tej gałęzi gospodarki jest istotny do tego, by być najlepszym w tej branży.

Jeśli chcesz:

  • znać techniczne i organizacyjne aspekty branży transportowej ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego,
  • posiadać niezbędną wiedzę z zakresu projektowania systemów transportu kolejowego,
  • być przygotowany do zarządzania w transporcie, w szczególności w transporcie kolejowym.

Zostań absolwentem Uczelni Techniczno-Handlowej na specjalności transport kolejowy. Otrzymasz tytuł inżyniera w zakresie transportu i będziesz gruntownie przygotowany do pracy w tym zawodzie.

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.

Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

  • do podjęcia pracy m.in. w przedsiębiorstwach transportu kolejowego,
  • w przedsiębiorstwach komunikacyjnych,
  • w jednostkach samorządowych zarządzających transportem szynowym.

 

W ramach projektu „Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport”, zwiększymy kompetencje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z naboru 2017/2018.

Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie, zmodernizowanie i dostosowanie programu kształcenia na kierunku Transport, modernizację sylabusów, doposażenie biblioteki o pozycje literatury branżowej wskazane przez pracodawców, przygotowanie specjalistycznych instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych.

Dodatkowo, aby studenci mogli zdobyć praktyczną wiedzę UTH zakupi sprzęt do Laboratorium Nowoczesnych środków transportu.

Więcej informacji na stronie projektu <kliknij tutaj>

Eliza Kotomska

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl