Transport-spedycja-logistyka (TSL) - potężny sektor, bez którego efektywny transport sam w sobie nie miałby racji bytu. Strategia, systemy i stojący za nimi ludzie to elementy kluczowe sprawnego obrotu towarowego. Szczególny nacisk kładziemy na takie zagadnienia jak organizacja i technologia prac oraz zarządzanie w systemach transportowo-magazynowych, czy terminalach przeładunkowych. Uwagę kierujemy również na projektowanie systemów logistycznych. Jeśli lubisz strategiczne myślenie w kombinacji z technicznym podejściem do działania, prawdopodobnie jest to specjalność dla Ciebie.

Jeśli chcesz:

  • poznać nowoczesne metody i zasady organizacji zintegrowanych procesów transportowych,
  • zgłębić nowoczesne mechanizmy zabezpieczenia materiałowo-technicznego i organizacyjnego przebiegu procesów przewozowych, w różnych gałęziach transportu,
  • efektywnie funkcjonować w zintegrowanych strukturach zarządzających współczesną logistyką transportu,
  • realizować się w międzynarodowych zespołach specjalistów,
  • być przygotowanym do zarządzania zintegrowanymi systemami przewozu towarów,
  • posiadać niezbędną wiedzę do zarządzania zintegrowanymi procesami logistyczno-przewozowymi,
  • poznać nowoczesne metody i narzędzia, organizowania, planowania i koordynowania współczesnych procesów spedycyjno-przewozowych.

Widzisz w tym miejsce dla siebie? Zapraszamy Cię na studia inżynierskie na kierunku Transport, specjalność Logistyka transportu.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie transportu oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.

Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Jak mogę wykorzystać moje umiejętności?:

Będziesz przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach sektora TSL, przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, jaki i firmach doradczych zajmujących się logistyką.

Pamiętaj: Branża TSL podlegała w ostatnich latach i nadal podlega szybkiemu rozwojowi i wiele przedsiębiorstw zainteresowanych jest pozyskaniem dobrze przygotowanych absolwentów tej specjalności.

 

Eliza Kotomska

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl