Transport-spedycja-logistyka (TSL) - potężny sektor, bez którego efektywny transport sam w sobie nie miałby racji bytu. Strategia, systemy i stojący za nimi ludzie to elementy kluczowe sprawnego obrotu towarowego. Szczególny nacisk kładziemy na takie zagadnienia jak organizacja i technologia prac oraz zarządzanie w systemach transportowo-magazynowych, czy terminalach przeładunkowych. Uwagę kierujemy również na projektowanie systemów logistycznych. Jeśli lubisz strategiczne myślenie w kombinacji z technicznym podejściem do działania, prawdopodobnie jest to specjalność dla Ciebie.

Jeśli chcesz:

  • poznać nowoczesne metody i zasady organizacji zintegrowanych procesów transportowych,
  • zgłębić nowoczesne mechanizmy zabezpieczenia materiałowo-technicznego i organizacyjnego przebiegu procesów przewozowych, w różnych gałęziach transportu,
  • efektywnie funkcjonować w zintegrowanych strukturach zarządzających współczesną logistyką transportu,
  • realizować się w międzynarodowych zespołach specjalistów,
  • być przygotowanym do zarządzania zintegrowanymi systemami przewozu towarów,
  • posiadać niezbędną wiedzę do zarządzania zintegrowanymi procesami logistyczno-przewozowymi,
  • poznać nowoczesne metody i narzędzia, organizowania, planowania i koordynowania współczesnych procesów spedycyjno-przewozowych.

Widzisz w tym miejsce dla siebie? Zapraszamy Cię na studia inżynierskie na kierunku Transport, specjalność Logistyka transportu.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie transportu oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.

Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Jak mogę wykorzystać moje umiejętności?:

Będziesz przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach sektora TSL, przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, jaki i firmach doradczych zajmujących się logistyką.

Pamiętaj: Branża TSL podlegała w ostatnich latach i nadal podlega szybkiemu rozwojowi i wiele przedsiębiorstw zainteresowanych jest pozyskaniem dobrze przygotowanych absolwentów tej specjalności.

 

W ramach projektu „Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport”, zwiększymy kompetencje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z naboru 2017/2018.

Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie, zmodernizowanie i dostosowanie programu kształcenia na kierunku Transport, modernizację sylabusów, doposażenie biblioteki o pozycje literatury branżowej wskazane przez pracodawców, przygotowanie specjalistycznych instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych.

Dodatkowo, aby studenci mogli zdobyć praktyczną wiedzę UTH zakupi sprzęt do Laboratorium Nowoczesnych środków transportu.

Więcej informacji na stronie projektu <kliknij tutaj>

Eliza Kotomska

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl