Mówi się, że zrobić podstawowe rzeczy przy samochodzie powinien umieć każdy. Wielu nie umie, nie każdy chce, bądź nie czuje powołania. Są też osoby wykazujące w tym kierunku przysłowiową „smykałkę”. Szczegółowa budowa całego samochodu czy silnika, to już wyższa szkoła wtajemniczenia. Identycznie sprawa ma się z badaniami pojazdów, ich podzespołów lub naprawą. To wiedza przydatna każdemu  profesjonaliście działającemu w obszarze motoryzacji. Może też zainteresować  przyszłych dziennikarzy motoryzacyjnych jak i specjalistów marketingu pragnących  poznać bliżej obszar, w którym działają.

Jeśli chcesz:

  • posiadać niezbędną wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, jak również bezpieczeństwa oraz ekologii w transporcie,
  • być przygotowany do diagnostyki pojazdów samochodowych,
  • znać technologie napraw pojazdów samochodowych,
  • poznać współczesne trendy rozwoju motoryzacji.

Czujesz, że to Twoja ścieżka? Zapraszamy Cię na studia inżynierskie na specjalności Budowa i eksploatacja samochodów.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera w zakresie transportu oraz będzie posiadał dobre przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.

Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Jak mogę wykorzystać swoje umiejętności?:

Wiedza i umiejętności nabyte podczas  tych studiów dadzą realne możliwości podjęcia pracy w różnych rolach w obszarze motoryzacji m.in. w firmach transportowych dysponujących flotami samochodów,  autoryzowanych stacjach serwisowych, stacjach badania pojazdów, jak i niedużych warsztatach świadczących wyspecjalizowane usługi.

Co nas wyróżnia?:

Specjalność Budowa i eksploatacja samochodów realizujemy we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Przemysłowym Instytutem Motoryzacji. Współpracują z nami renomowane firmy jak na przykład Mercedes.

Pamiętaj: Pomimo sporego nasycenia rynku, liczba pojazdów wciąż wzrasta. Potrzeba komfortu zaspokajana jest między innymi możliwością przemieszczania się sprawnym samochodem. Pod kątem znalezienia zatrudnienia jest to wybór mocno przyszłościowy.

 

W ramach projektu „Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport”, zwiększymy kompetencje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z naboru 2017/2018.

Projekt przewiduje włączenie pracodawców w przygotowanie, zmodernizowanie i dostosowanie programu kształcenia na kierunku Transport, modernizację sylabusów, doposażenie biblioteki o pozycje literatury branżowej wskazane przez pracodawców, przygotowanie specjalistycznych instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych.

Dodatkowo, aby studenci mogli zdobyć praktyczną wiedzę UTH zakupi sprzęt do Laboratorium Nowoczesnych środków transportu.

Więcej informacji na stronie projektu <kliknij tutaj>

Eliza Kotomska

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl