Wiedza zdobyta na kierunku informatycznym w UTH pozwala na opanowanie przez studentów szeroko pojętych umiejętności programistycznych. To właśnie programistów poszukują przede wszystkim firmy z rynku informatycznego. Przedsiębiorstwom z tej gałęzi gospodarki coraz mocniej zależy na budowaniu zespołów wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Ekspertów, którzy będą doskonale poruszać się w zagadnieniach ogólno-informatycznych i dla których problematyka bardziej zaawansowana (związana m.in. z teorią sygnałów i informacji, automatyką i robotyką czy programowaniem zdarzeniowym) nie będzie stanowiła barier.

Jeżeli chcesz:

  • kształcić się w zakresie zagadnień ogólno-informatycznych,
  • poznać w pełni takie zagadnienia, jak podstawy techniki cyfrowej, architektura komputerów, sieci komputerowe czy bazy danych,
  • kształcić się w zakresie programowania, a więc poznać języki programowania, algorytmy i struktury danych, programowanie obiektowe, programowanie zdarzeniowe,
  • przejść specjalistyczne kształcenie obejmujące programowanie aplikacji mobilnych, programowanie aplikacji biznesowych, programowanie gier, programowanie robotów,
  • posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu programowania w różnych obszarach ich zastosowania,
  • być przygotowanym do profesjonalnej, krytycznej oceny bieżącej oferty rynku informatycznego,
  • znać współczesne trendy rozwoju informatyki,
  • być przygotowanym do pracy w zespołach oraz do prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.

Interesują Cię wszelkie zagadnienia związane z informatyką, architekturą komputerów oraz językami programowania? Studia I stopnia na specjalności Inżynieria oprogramowania na kierunku Informatyka pozwolą Ci zdobyć pełne kompetencje do tego, by otrzymać tytuł zawodowy inżyniera w zakresie informatyki. Poza tym tytuł inżyniera to doskonałe przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.
Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów.

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka, specjalność Inżynieria oprogramowania, swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

Do wykonywania pracy w charakterze programisty w dużych i małych firmach, w dużych i małych zespołach programistów oraz w różnych obszarach zastosowania zdolności programistycznych. Wiedza i umiejętności nabyte podczas tych studiów dają realne możliwości sprawdzenia się w różnych środowiskach.

Co nas wyróżnia?:

Kierunek Informatyka realizowany jest w UTH we współpracy z Ideo Sp. z o.o. Istotna dla realizacji celów kształcenia jest także współpraca z renomowanymi partnerami z branży informatycznej. Przybiera ona formy: staży, praktyk, czy też wizyt studyjnych.

Dlaczego warto studiować informatykę w UTH?

"Nasze studia mają większy niż na innych uczelniach związek z praktyką. Przekonują się o tym studenci innych kierunków technicznych naszej Uczelni. Oprócz profesorów z ogromnym doświadczeniem akademickim do prowadzenia zajęć praktycznych zapraszamy praktyków z doświadczeniem zawodowym zdobytym w małych i dużych firmach informatycznych. Zapewniamy również, że każdy ze studentów zdobędzie doświadczenie praktyczne w firmie o preferowanym przez siebie profilu. Studenci będą mogli zdobywać takie doświadczenie regularnie co roku w ramach toku studiów nie tracąc na ten cel wakacji lub jednorazowo tuż przed końcem studiów.

Nie bez znaczenia jest również powiązanie treści kształcenia informatycznego z różnymi obszarami zastosowań informatyki. Informatyka w znacznym stopniu jest przecież dziedziną usługową wobec innych obszarów. Umożliwiamy zainteresowanym studentom kontakt ze specjalistami z innych kierunków naszej Uczelni takich choćby jak transport (logistyka, motoryzacja) czy budownictwo i zachęcamy w ten sposób do tworzenia aplikacji o konkretnych zastosowaniach. Celem takiego działania jest wykształcenie profesjonalistów gotowych do podejmowania interdyscyplinarnych wyzwań".

prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Półtorak
Prorektor ds. studiów technicznych
Dziekan Wydziału Inżynieryjnego

Eliza Kotomska

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl