Baza laboratoryjna

Laboratoria Uczelni Techniczno-Handlowej

W procesie kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym Uczelnia wykorzystuje własne pracownie badawcze, w których studenci przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury realizują nawet najbardziej skomplikowane badania laboratoryjne. Studenci mają niepowtarzalną okazję poczuć atmosferę prawdziwej nauki, pozwalają wykazać się otwartością i kreatywnością, a także uczą się pracy zespołowej. Baza laboratoryjna UTH oferuje studiującym przede wszystkim możliwość nabycia umiejętności praktycznych i przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych.

Pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt umożliwiają przeprowadzanie badań z trzech zakresów:

1. Laboratorium drgań i hałasu

W tym laboratorium studenci mają do dyspozycji m.in.:

 • Miernik poziomu dźwięku
 • Kalibrator sonometrów
 • Cyfrowy analizator dźwięku 1 klasy
 • Generator funkcyjny
 • Wzbudnik drgań
 • Dalmierz laserowy

2. Laboratorium do badania własności materiałów i obwodów elektrycznych

W tym laboratorium studenci mają do dyspozycji m.in.:

 • Zestaw do pomiarów zjawisk optycznych
 • Zestaw do pomiarów pola magnetycznego
 • Zestaw do wyznaczania momentu bezwładności
 • Zestaw do pomiaru modułu Younga
 • Zestaw do pomiaru przyśpieszenia grawitacyjnego
 • Refraktometr lunetowy

3. Laboratorium do badania wielkości fizycznych

W tym laboratorium studenci mają do dyspozycji m.in.:

 • Średnicówka mikrometryczna
 • Wzornik promieni
 • Pirometr graficzny
 • Mikrometr zewnętrzny czujnikowy
 • Miernik chropowatości
 • Lekka sonda dynamiczna

W procesie kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym korzystamy z bazy laboratoryjnej zlokalizowanych po sąsiedzku, branżowych instytutów naukowo-badawczych.

Transport

I. W ramach umowy o współpracy Uczelnia korzysta z wybranych elementów bazy laboratoryjnej Instytutu Transportu Samochodowego. Potencjał laboratoryjny Instytutu Transportu Samochodowego stanowią następujące, wielostanowiskowe jednostki organizacyjne:

 1. Centrum Ochrony Środowiska
 2. Centrum Badań Materiałowych
 3. Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych
 4. Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu

Instytut Transportu Samochodowego mieści się tuż obok Uczelni – przy ul. Jagiellońskiej 80.

II. W procesie kształcenia wykorzystywany jest również potencjał Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, w którym realizowane są zajęcia laboratoryjne z zakresu materiałoznawstwa.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Uczelni – przy ul. Jagiellońskiej 55.

Budownictwo

W ramach umowy o współpracy Uczelnia korzysta z wybranych elementów bazy laboratoryjnej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. Potencjał laboratoryjny Instytutu, stanowią następujące, bogato wyposażone, wielostanowiskowe jednostki organizacyjne:

 1. Laboratorium Betonu
 2. Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni,
 3. Laboratorium Geotechniki
 4. Pracownia Lepiszczy Bitumicznych
 5. Pracownia Technologii Nawierzchni
 6. Pracownia Chemii i Ochrony Środowiska
 7. Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych
 8. Pracownia Betonów i Kruszyw

Instytut Badawczy Dróg i Mostów ma swoją siedzibę w sąsiedztwie Uczelni – przy ul. Instytutowej 1.