Staże praktyczną stroną wiedzy II

Wydział Zarządzania i Logistyki rozpoczyna rekrutację do udziału w projekcie „Staże praktyczną stroną wiedzy II". Staże przeznaczone są dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Przyjmowanie zgłoszeń na płatne staże krajowe (1, 2, 3-miesięczne) rozpocznie się 8 grudnia 2017 i potrwa do 23 stycznia 2018.

Pytania prosimy kierować do

Biuro Projektu:

poniedziałek - piątek godz: 8:00 - 16:00, Kampus Jagiellońska 82F, pokój 305 (III piętro)

soboty zjazdowe (9 grudnia, 20 stycznia) w godzinach 9:45-13:45, Kampus Jerozolimskie, pokój 146 - Rekrutacja)

Kontakt: tel. 22 262 88 50, e-mail: staze.zil@uth.edu.pl

Komplet dokumentów zgłoszeniowych

Dokumenty_rekrutacyjne

Regulamin

Zachęcamy także do zgłaszania firm zainteresowanych przyjęciem studentów na staże

W ramach projektu 63 studentów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne podniesie swoje kompetencje  poprzez odbycie płatnych staży w firmach/instytucjach – zgodnych z profilem kształcenia na studiach.

W ramach projektu realizowane będą staże krajowe:
a) 1-miesięczne dla 5 osób
b) 2-miesięczne dla 8 osób
c) 3-miesięczne dla 50 osób

Efektem projektu będzie wykwalifikowany absolwent, który oprócz wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów rozpoczął także praktykę w formie stażu.

Staż jest szansą dla studentów na rozpoczęcie aktywności zawodowej, umożliwiając nabywanie cennych umiejętności i doświadczenia oczekiwanego przez pracodawców.

Ponadto dzięki realizacji celu projektu przedsiębiorstwa nabędą wyspecjalizowaną kadrę z rozwiniętymi kompetencjami zawodowymi odpowiadającymi zapotrzebowaniu rynku pracy.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.10.2017r. - 30.11.2018r.
Wartość projektu wynosi 852 138,70 zł.