Komunikaty

Uwaga studenci!!!
W dniu 20 oraz 21 listopada dyżur Komisji Stypendialnej został odwołany, dokumenty prosimy o pozostawienie w skrzynce.
Kampus Jagiellońska
20.10.2017 r (piątek) 9.00-15.00
21.10.2017 r (sobota) 10.00-14.00

Kampus Jerozolimskie

20.10.2017 r (piątek) 9.00-13.00
21.10.2017 r (sobota) 10.00-14.00

 

Uwaga Studenci!!!

Od roku akademickiego 2017/2018 decyzje stypendialne oraz wezwania do uzupełnienia dokumentacji wysyłane będą drogą elektroniczną.

Prosimy o zapoznanie się procedurą odbioru korespondencji

Forma wysyłania elektronicznego w pełni zastępuje formę papierową wysyłaną pocztą tradycyjną - potwierdzenie odbioru w systemie USOSweb jest równoważne z potwierdzeniem odbioru na poczcie.

INSTRUKCJApobierz

 

Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej

Rodzaj stypendium
Terminy składania wniosków
Miesiąc przyznania stypendium
Warunki do spełnienia

SOCJALNE,

SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 września 2016 - 20 października 2017 październik 2017 wypełniony wniosek oraz oświadczenie o dochodach w USOS-web, wydrukowany, podpisany wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami
21 października 2017 - 15 listopada 2017 listopad 2017
16 listopada 2017 - 15 grudnia 2017 grudzień 2017
16 grudnia 2017 - 15 stycznia 2018 styczeń 2018
16 stycznia 2018 - 15 lutego 2018 luty 2018
16 lutego 2018 - 15 marca 2018 marzec 2018
16 marca 2018 - 15 kwietnia 2018 kwiecień 2018
16 kwietnia 2018 - 15 maja 2018 maj 2018
16 maja 2018 - 15 czerwca 2018 czerwiec 2018
REKTORA 23 września 2017 - 20 października 2017 październik 2017 wypełniony wniosekw USOS-web, wydrukowany i podpisany
ZAPOMOGA 23 września 2017 - 15 czerwca 2018 jednorazowo w miesiącu złożenia wniosku wypełniony wniosek w USOS-web, wydrukowany, podpisany wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami

 

ZMIANY W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW!!!

 

We wszystkich rodzajach wniosków został dodany ekran 0.

Zawiera on informacje na temat ukończonych, do dnia złożenia wniosku, kierunków studiów.

 

We wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów NIE TRZEBA wypełniać samodzielnie średniej ocen.

Jest ona automatycznie importowana z systemu USOS.

Jeżeli z jakiś przyczyn (np. brak rozliczonej sesji) nie widać średniej ocen, należy niezwłocznie zgłosić się do Działu Stypendiów celem jej uzupełnienia, wówczas wniosek będzie można złożyć dnia następnego.

 


Szanowni Studenci!!!

Składanie wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej odbywa się  za pośrednictwem uczelnianego systemu USOS-web.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w intranecie w zakładce Stypendia

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się czy jest wprowadzony poprawny numer Twojego rachunku bankowego, na który ma być przelewane przyznane stypendium.

Aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta bankowego należy po zalogowaniu się do USOSweb przejść do zakładki
dla studenta -> stypendia -> konta bankowe studenta

 

 

W roku akademickim 2016/2017 średnia uprawniająca do złożenia wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na:

 Wydziale Zarządzania i Logistyki oraz Wydziale Zamiejscowym w Płońsku wynosi 4,5

 Wydziale Inżynieryjnym średnia wynosi 4,2

 

W roku akademickim 2017/2018 dochód na jednego członka rodziny uprawniający do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł

 

Wróć